Таможенное оформление: +38 044 502 71 32

Грузоперевозки: +38 067 243 36 13

Электронная почта: info@растаможка.kiev.ua

Приказ об утверждении перечня тестовых заданий для проверки знаний агентов по таможенному оформлению (представителей таможенных брокеров)

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ
І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

02 грудня 2013 р.

№ 743

Про затвердження Переліку тестових завдань для перевірки знань агентів з митного оформлення (представників митних брокерів)

    Відповідно до пункту 7 розділу IV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 18.08.2009 № 767, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2009 за № 868/16884,

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити Перелік тестових завдань для перевірки знань агентів з митного оформлення, (представників митних брокерів), що додається.

    2. Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби України (Овчарук І.Г.) забезпечити актуалізацію програмного забезпечення з перевірки знань агентів з митного оформлення (представників митних брокерів).

    3. Керівникам митниць Міндоходів довести до відома митних брокерів, що перелік тестових завдань розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет за адресою www.minrd.gov.ua.

    4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 20.08.2012 № 409 "Про затвердження Переліку тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів".

    5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Дериволкова С.Д.

Міністр

О.В. Клименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міндоходів
від 02.12.2013 № 743

Перелік тестових завдань для перевірки знань агентів з митного оформлення (представників митних брокерів)

1.703.01.1 Статус уповноваженого економічного оператора надається підприємству митницею шляхом:

1. видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора без включення його до Єдиного реєстру уповноваженних економычних операторів

2. видачі ліцензії уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноваженних економычних операторів

3. видачі свідоцтва уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів

3. видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів

Джерело: стаття 12 Митного кодексу України.

 

2.703.01.2 Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого економічного оператора таких видів:

1. на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки

2. щодо надійності і безпеки

3. на спрощення митних процедур.

4. всі відповіді вірні;

Джерело: стаття 12 Митного кодексу України.

 

3.703.01.3 Статус уповноваженого економічного оператора визнається:

1. тільки в зоні діяльності митниці, де акредитований оператор

2. на всій території Європейського Союзу

3. на всій митній території України

4. на всій території Митного Союзу

Джерело: стаття 12 Митного кодексу України.

 

4.703.01.4 3 метою отримання статусу уповноваженого економічного оператора підприємство подає:

1. до митниці за місцем своєї Державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену головним бухгалтером

2. до митниці на кордоні заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства

3. до центрального офісу заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства

4. до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства

Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

 

5.703.01.5, До заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора додається анкета з результатами самооцінки, проведеної заявником за такими критеріями:

1. платоспромжність та відповідність стандартам безпеки

2. всі відповіді вірні

3. система звітності та обліку товарів, транспортних засобів

4. дотримання положень законодавства України, в тому числі законодавства з питань державної митної справи

Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

 

6.703.01.6 Рішення щодо надання або ненадання статусу уповноваженого економічного оператора митницею приймається протягом:

1. 45 календарних днів від дня отримання заяви

2. 30 календарних днів від дня отримання заяви

3. 10 календарних днів від дня отримання заяви

4. 90 календарних днів від дня отримання заяви

Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

 

7.703.01.7 Форма і порядок видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора:

1. Кабінетом Міністрів України

2. Торгово-промисловою палатою України

3. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері митної справи

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику

Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

 

8.703.01.8 Підприємство зобов'язане інформувати відповідний орган доходів і зборів про зміну відомостей, заявлених ним для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора, протягом:

1. трьох робочих днів від дня зміни таких відомостей

2. десяти робочих днів від дня зміни таких відомостей

3. семи робочих днів від дня зміни таких відомостей

4. п’яти робочих днів від дня зміни таких відомостей

Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

 

9.703.01.9 Для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора підприємство повинне відповідати таким умовам:

1. здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше одного року до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

2. здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше п’яти років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

3. здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше двох років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

4. здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше трьох років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

Джерело: стаття 14 Митного кодексу України.

 

10.703.01.10 Уповноваженому економічному оператору, якому виданий сертифікат щодо надійності і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1. зняття митного забезпечення без отримання дозволу перевізника

2. зняття митного'забезпечення після отримання дозволу перевізника

3. зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці

4. зняття митного забезпечення після отримання дозволу митниці

Джерело: стаття 15 Митного кодексу України.

 

11.703.01.11 Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат щодо надійності і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1. відправка товарів із зони митного контролю без пред’явлення митниці відправлення

2. доставка товарів у;приміщення, відкриті та криті площадки вантажного терміналу без пред'явлення'митниці відцравлення

3. відправка товарів із приміщень, відкритих та критих площадок уповноваженого оператора економічної діяльності пысля пред'явленнямитниці відправлення

4. відправка товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків уповноваженого оператора економічної діяльності без пред'явлення їх органу доходів і зборів відправлення

Джерело: стаття 15 Митного кодексу України.

 

12.703.01.12 Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1. звільнення від надання гарантії при здійсненні вивезення товарів (крім під акцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор

2. звільнення від надання гарантії при здійснені імпорту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом не є уповноважений економічний оператор

3. звільнення від надання гарантії при здійсненні прохідного митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор

4. звільнення від надання гарантії при здійсненні внутрішнього митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор

Джерело: стаття 15 Митного кодексу України.

 

13.703.01.13 Дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється митницею за наявності таких підстав:

1. подання підприємством заяви про призупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора

2. заборгованості зі сплати митних платежів та пені

3. всі відповіді вірні

4. виявлення органом доходів і зборів достовірних фактів та відомостей, що спростовують відомості, надані за результатами самооцінки

Джерело: стаття 16 Митного кодексу України.

 

14.703.01.14. Сертифікат уповноваженого економічного оператора анулюється у разі:

1. притягнення більше двох разів протягом двох років посадових осіб уповноваженого економічного ператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного кодексу України

2. притягнення більше трьох разів протягом року посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного кодексу України

3. притягнення більше двох разів протягом року посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного кодексу України

4. притягнення більше двох разів протягом трьох років посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного Кодексу

Джерело: стаття 17 Митного кодексу України.

 

15.703.01.15 Місця розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного призначення, посадки та висадки пасажирів, а також місця стоянки для здійснення митного контролю визначаються:

1. центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України

2. адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють пункти пропуску через державний кордон України, з урахуванням особливостей їх функціональної і технологічної діяльності та за поданням відповідного органу доходів і зборів, погодженим з відповідним органом охорони державного кордону

3. Адміністрацією Державної прикордонної служби України

4. центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи Джерело: стаття 188 Митного кодексу України.

 

16.703.01.16 Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України:

1. без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. із справлянням митних платежів та із застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. із справлянням митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4. без справляння митних платежів із застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: стаття 189 Митного кодексу України

 

17.703.01.17 У разі втрати або видачі без дозволу органу доходів і зборів товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом:

1. перевізник зобов ’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на транзит зазначених товарів

2. за наявності поважних причин перевізник до адміністративної відповідальності не притягується

3. перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів

4. перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на транзит зазначених товарів за пільговими ставками

Джерело: стаття 193 Митного кодексу України

 

18.703.01.18 До способу переміщення товарів не відносяться:

1. пасажирські відправлення

2. вантажні відправлення

3. несупроводжуваний багаж

4. супроводжуваний багаж

Джерело: стаття 186 Митного кодексу України.

 

19.703.01.19 Транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України:

1. не підлягають митному контролю та митному оформленню

2. не підлягають митному оформленню

3. підлягають митному контролю та митному оформленню

не підлягають митному контролю

Джерело: стаття 187 Митного кодексу України.

 

20.703.01.20 Перевізники зобов'язані:

1. всі відповіді вірні

2. у разі прибуття до органу доходів і зборів призначення у неробочий час забезпечувати схоронність товарів і вживати визначених органом доходів і зборів заходів для недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю

3. не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу органу доходів і зборів

4. під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування

Джерело: стаття 187 Митного кодексу України

 

21.703.01.21 Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили не зміг прибути до органу доходів і зборів призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов'язаний:

1. недопущення: будь-якого використання товарів

2. терміново повідомити найближчий орган доходів і зборів про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортного засобу

3. всі відповіді вірні

4. вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів

Джерело: стаття 192 Митного кодексу України.

 

22.703.01.22 За порушення порядку, встановленого для переміщення товарів транзитом, перевізник притягується:

1. до адміністративної відповідальності, передбаченої Кримінальним кодексом України

2. до адміністративної відповідальності, передбаченої Цивільним кодексом України

3. до кримінальної відповідальності, передбаченої Митним кодексом України

4. до адміністративної відповідальності, передбаченої Митним кодексом України

Джерело: стаття 193 Митного кодексу України.

 

23.703.02.1  Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається:

1. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику

2. центральним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону

3. Кабінетом Міністрів України

4. Верховною Радою України

Джерело: стаття 195 Митного кодексу України.

 

24.703.02.2  Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України:

1. не повинен перевищувати 60 днів, а для автомобільного транспорту - 10 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

2. не повинен перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - 5 днів з м0менту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

3. не повинен перевищувати 10 днів, а для автомобільного транспорту - 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

4. не повинен перевищувати 90 днів, а для автомобільного транспорту - 5 днів з м0менту прибуття у пункт пр0пуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

Джерело: стаття 199 Митного кодексу України.

 

25.703.02.3 У місці доставки товари і транспортні засоби пред’являються, а документи на них передаються органу доходів і зборів:

1. у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом встановленим для органу доходів і зборів - протягом доби

2. протягом доби, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів, - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу

3. протягом 2 годин після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів - протягом 3 годин

4. у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу

Джерело: стаття 200 Митного кодексу України.

 

26.703.02.4 Зміна місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів забезпечення ідентифікації:

1. допускається з дозволу адміністрації автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій

2. допускається з дозволу органу доходів і зборів за погодженням з органом охорони державного кордону

3. допускається лише з дозволу органу доходів і зборів

4. допускається з дозволу органу охорони державного кордону

Джерело: стаття 200 Митного кодексу України.

 

27.703.02.5 Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк:

1. який визначається адміністрацією морських і річкових портів

2. який визначається керівником органу доходів і зборів за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами

3. який визначається керівником органу охорони державного кордону України та адміністрацією морських і річкових портів

4. який визначається керівником органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами

Джерело: стаття 208 Митного кодексу України.

 

28.703.02.6 Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у такій черговості:

1. судна у порядку їх прибуття; лінійні судна; танкерні судна; аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські судна

2. лінійні судна; танкерні судна; аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські

3. аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські судна; лінійні судна; танкерні судна; інші судна у порядку їх прибуття

4. судна у порядку їх прибуття

Джерело: стаття 208 Митного кодексу

 

29.703.02.7 У разі втрати товарів, що перебувають в зоні митного контролю на території морського або річкового порту (крім природних втрат за нормальних умов зберігання), або видачі їх без дозволу органу доходів і зборів

1. обов’язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, покладається на митного брокера (декларанта)

2. митні платежі не сплачуються

3. обов'язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, покдадається на власника товарів

4. обов’язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів покладається на адміністрацію порту

Джерело: стаття 210 Митного кодексу України.

 

30.703.02.8 Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт:

1. на строк до десяти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення

2. на строк до п’яти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення

3. на строк до тридцяти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення

4. на строк до п’яти діб, митному оформленню не підлягає, під митним контролем не перебуває

Джерело: стаття 211 Митного кодексу України.

 

31.703.02.9 Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну:

1. здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України без оформлення митної декларації та оподаткування зазначеної продукції

2. не здійснюється

3. здійснюється з оформлення митної декларації, оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України

4. здійснюється з поданням митної декларації, оподаткування зазначеної продукції не здійснюється

Джерело: стаття 212 Митного кодексу України.

 

32.703.02.10. Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна:

1. здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів до набуття резидентом права власності на таке судно

2. здійснюється в режимі імпорту на загальних підставах

3. здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів після набуття резидентом права власності на таке судно

4. здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 213 Митного кодексу України

 

33.703.02.11 Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю та:

1. протягом 2 годин повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику

2. протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна

3. протягом доби повідомити найближчий орган охорони державного кордону про місце посадки судна

4. протягом доби повідомити найближчий орган доходів і зборів та орган охорони державного кордону про місце посадки судна

Джерело: стаття 216 Митного кодексу України.

 

34.703.02.12 Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання повідомлення про вимушену посадку повітряного судна за межами міжнародного аеропорту зобов’язана:

1. забезпечити термінову доставку посадових осіб органу охорони державного кордону до місця посадки повітряного судна

2. забезпечити термінову доставку до органу доходів і зборів вантажів з небезпечними властивостями

3. забезпечити перевезення посадових осіб органу доходів і зборів до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж і товари, що підлягають митному контролю, до органу доходів і зборів

4. повідомити найближчий орган доходів і зборів та орган охорони державного кордону

Джерело: стаття 216 Митного кодексу України.

 

35.703.02.13 Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (крім товарів, заборонених до транзиту):

1. не підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл органу доходів і зборів

2. не підлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту

3. підлягають оподаткуванню митними платежами

4. підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл органу доходів і зборів

Джерело: стаття 217 Митного кодексу України.

 

36.703.02.14 Строки проведення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу визначаються:

1. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. керівником органу доходів і зборів за погодженням з іншими контролюючими органами та адміністрацією залізниці, а у цункгі пропуску через державний кордон України ще й керівником відповідного органу охорони державного кордону України

3. посадовою особою органу дохо дів і зборів

4. адміністрацією залізниці за погодженням з органом доходів і зборів, а у пункті пропуску через державний кордон України ще й керівником відповідного органу охорони державного кордону України

Джерело: стаття 218 Митного кодексу України.

 

37.703.02.15 З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися:

1. поза пунктами пропуску через: державний кордон або в місцях, визначених керівником органу доходів і зборів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. поза пунктами пропуску через державний кордон України митний контроль не здійснюється

3. поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону

4. поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником органу доходів і зборів за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України

Джерело: стаття 220 Митного кодексу України.

 

38.703.02.16 Припаси переміщуються через митний кордон України:

1. із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. без звільнення від оподаткування митними платежами

3. із застосуванням до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4. на загальних підставах, без звільнення від оподаткування митними платежами

Джерело: стаття 223 Митного кодексу України.

 

39.703.02.17 У разі якщо повітряне судно має зробити посадку в одному чи кількох аеропортах на митній території України, органи доходів і зборів:

1. забезпечують схоронність припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України

2. забороняють видачу припасів, які доставлені на борт судна під час перебування цього судна на митній території України

3. забороняють видачу припасів, які знаходяться на борту або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України

4. дозволяють видачу припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України

Джерело: стаття 226 Митного кодексу України.

 

40.703.02.18  Припаси, ввезені на митну територію України засобами водного, авіаційного та залізничного транспорту:

1. не випускаються для вільного обігу на митній території України

2. заборонено поміщати в інший митний режим

3. випускаються для вільного обігу на митній території України або поміщаються в інший митний режим

4. не випускаються для вільного обігу на митній території України, поміщаються в інший митний режим тільки з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 227 Митного кодексу України.

 

41.703.02.19 Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопорвідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України:

1. здійснюється у місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону

3. здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються керівником органу доходів і зборів

4. здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері перевезення вантажів

Джерело: стаття 231 Митного кодексу України.

 

42.703.02.20 Порядок і строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщаються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, строки сплати митних платежів

1. визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону

2. визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. визначаються керівником органу доходів і зборів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансів

4. визначаються керівником органу доходів і зборів

Джерело: стаття 232 Митного кодексу України

 

43.703.03.1. Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу та інших актів законодаства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім:

1. товарів подвійного використання

2. тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України

3. Товарів, на які встановлено державні дотації

4. Товарів, на які встановлено державні дотації товарів промислового призначення; товарів, що можуть завдати шкоди навколишньому середовищу

Джерело: стаття 365 Митного кодексу України

 

44.703.03.2 Митне оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися:

1. у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України

2. у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України

3. у органі доходів і зборів за місцем постійної реєстрації громадянина

4. у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче розташований до місця постійної реєстрації громадянина

Джерело: стаття 365 Митного кодексу України.

 

45.703.03.3 Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами (крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації),здійснюється:

1. у органі доходів і зборів за місцем постійної реєстрації громадянина

2. у пунктах пропуску через державних кордон України

3. у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України

4. у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче розташований до місця постійної реєстрації громадянина

Джерело: стаття 365 Митного кодексу України.

 

46.703.03.4 Місця здійснення митного 0формлення ввезених на митну територію України громадянами товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, визначаються:

1. Кабінетом Міністрів України

2. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. спільним наказом Міністерства доходів і зборів України та Міністерства внутрішніх справ України

4. спільним наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України

Джерело: стаття 365 Митного кодексу України

 

47.703.03.5 Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується:

1. середньостатистична вартість даних товарів (зарубіжних та вітчизняних виробників)

2. фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів

3. митна вартість

4. вартість заявлена громадянином при усному опитуванні

Джерело: стаття 368 Митного кодексу України.

 

48.703.03.6 При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні (громадянами), крім вартості самих товарів, враховується:

1. вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту доставлення до місця призначення

2. вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України

3. вартість їх страхування до моменту переходу ризику

4. вартість їх страхування до моменту права власності

Джерело: стаття 368 Митного кодексу України

 

49.703.03.7.У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів (які переміщуються громадянами) органи доходів і зборів визначають їх вартість:

1. самостійно, на підставі індикативних цін

2. на підставі ціни на подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог Митного та Податкового кодексів України

3. самостійно на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог Митного кодексу

4. відповідно до середньостатистичної вартості даних товарів (зарубіжних та вітчизняних виробників)

Джерело: стаття 368 Митного кодексу України.

 

50.703.03.8 0собисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України:

1. не підлягають декларуванню

2. підлягають обов’язковому письмовому декларуванню

3. підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів письмово

4. підлягають усному або письмовому декларуванню за бажанням власника даних речей

Джерело: стаття 369 Митного кодексу України.

 

51.703.03.9 Не підлягають письмовому декларуванню товари при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України (за винятком тих, на які законодавстаом України встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів):

1. сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100000 євро

2. сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро

3. сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро

4. сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро

Джерело: стаття 371 Митного кодексу України.

 

52.703.03.10 Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають:

1. усному чи письмовому декларуванню за бажанням громадянина у порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

2. усному чи письмовому декларування за бажанням громадянина зі сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами

3. письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами

4. усному чи письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами

Джерело: стаття 371 Митного кодексу України.

 

53.703.03.11 Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім передбачених законодавством випадків), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України:

1. підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово

2. підлягають усному або письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для громадян, та зі сплатою вивізного мита у випадках встановлених законами України

3. підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України

4. підлягають усному або письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках встановлених законами України

Джерело: стаття 371 Митного кодексу України.

 

54.703.03.12 Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами резидентами товарів (за винятком товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, особистих речей та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон) за межі митної території України здійснюється, з наданням органу доходів і зборів:

1. гарантії у вигляді грошової застави, гарантійного листа фінансової установи, страхування фінансової гарантії перевізника, книжки А.Т.А.

2. відповідних документів, виданих державними органами та зі сплатою вивізного мита

3. зобов’язання про зворотне ввезення

4. гарантії у вигляді грошової застави

Джерело: стаття 372 Митного кодексу України.

 

55.703.03.13 Зобов’язання щодо зворотного звезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) громадянами-резидентами за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися:

1. відповідно до вказівок керівника митного поста та керівника прикордонного органу

2. відповідно до вказівки посадової особи органу доходів і зборів та посадової особи органу охорони державного кордону

3. за бажанням громадянина

4. на вимогу посадової особи органу доходів і зборів, що здійснює митний контроль та митне оформлення

Джерело: стаття 372 Митного кодексу України.

 

56.703.03.14  Не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів незалежно від їх загальної фактурної вартості, згідно з переліком, що визначається:

1. Міністерством доходів і зборів України

2. Національним банком України

3. Кабінетом Міністрів України

4. Верховною Радою України

Джерело: стаття 373 Митного кодексу України.

 

57.703.03.15. Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами:

1. які є недієздатними або не досягли 21-річного віку

2. які не досягли 18-річного віку

3. які є недієздатними

4. які досягли 18-річного віку

Джерело: стаття 373 Митного кодексу України.

 

58.703.03.16 Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження визначається:

1. Міністерством доходів і зборів України

2. Верховною Радою України

3. Національним банком України

4. Кабінетом Міністрів України

Джерело: стаття 373 Митного кодексу України.

 

59.703.03.17 Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають:

1. усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та є об’єктом оподаткування митними платежами

2. обов’язковому письмовому декларуванню на підставі товаросупровідних документів та є об’єктом оподаткування митними платежами

3. усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктами оподаткування митними платежами

4. обов’язковому письмовому декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’ктом оподаткування митними платежами

Джерело: стаття 374 Митного кодексу України.

 

60.703.03.18  Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, щодо переміщення культурних цінностей за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 97 02 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 97 06 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому, підлягають:

1. письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 20 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

2. усному або письмовому декларуванню за бажанням власника та оподатковуються ввізним митом за ставкою 20 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

3. письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 1О відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

4. усному або письмовому декларуванню за бажанням власника та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

Джерело: стаття 374 Митного кодексу України.

 

61.703.03.19 Не допускається ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами:

1. які є недієздатними

2. які є недієздатними або не досягли 21-річного віку

3. які не досягали 18-річного віку

4. які досягли 18-річного віку

Джерело: стаття 376 Митного кодексу України

 

62.703.03.20 Громадяни, які досягли 18-річнрго віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях з розрахунку на одну особу:

1. 250 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 2 літри пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту, понад 22%) алкогольних напоїв

2. 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 10 літрів пива, 5 літрів вина, 2 літри міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

3. 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

4. 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 2 літра пива, 5 літрів вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

Джерело: стаття 376 Митного кодексу України.

 

63.703.03.21  Товари за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають:

1. письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за ставкою 5 відсотків, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками 20 відсотків

2. письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за ставкою 10 відсотків, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками 20 відсотків

3. письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України

4. усному або письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України

Джерело: стаття 377 Митного кодексу України.

 

64.703.3 .22 Товари за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, що ввозяться громадянами на митну територію Україні для вільного обігу, підлягають:

1. обов’язковій сертифікації у випадках, якщо з моменту їх виготовлення до моменту їх ввезення на територію України пройшло більше двох років

2. обов’язковій сертифікації у випадках, якщо з моменту їх виготовлення до моменту їх ввезення на територію України пройшло більше трьох років

3. обов’язковій сертифікації у випадках, встановлених законодавством для підприємств

4. обов’язковій сертифікації у випадках, якщо до їх ввезення на територію України вони були в користуванні

Джерело: стаття 377 Митного кодексу України

 

65.703.03.23 Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари, за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що підлягають державній реєстрації уповноваженими органами України, забороняється:

1. відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до завершення митного оформлення та здійснення сертифікації цих товарів

2. відчужувати або передавати у розпоряджання іншим особам до моменту повної сплати всіх передбачених законодавством платежів при ввезенні таких товарів

3. відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до здійснення державної реєстраціїцих товарів

4. відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до завершення митного оформлення

Джерело: стаття 377 Митного.кодексу України.

 

66.703.03.24  Особа, яка декларує товари (що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України), має право:

1. довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості

2. довести достовірність відомостей щодо придбання даних товарів у тій чи іншій країні

3. довести достовірність відомостей щодо, виготовлення даних товарів у тій чи іншій країні

4. довести достовірність відомостей щодо виробництва даних товарів у тій чи іншій країні

Джерело: стаття 368 Митного кодексу України.

 

67.703.03.25 Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України:

1. не оподатковуються митними платежами

2. оподатковуються митними платежами, якщо їх вартість перевищує 10000 Євро

3. оподатковуються митними платежами, якщо їх вартість перевищує 1000 Євро

4. оподатковуються митнимй платежами, якщо їх вартість перевищує 100000 грн. Джерело: стаття 369 Митного кодексу України.

 

68.703.03.26 Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, підлягають декларуванню шляхом учинення дій усно або за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також:

1. звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно- епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному), якщо їх вартість не перевищує 10000 Євро

2. звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно- епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному)

3. не звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно- епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному), якщо їх вартість перевищує 10000 Євро

4. не звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно- епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному), якщо їх вартість перевищує 100000 гривень

Джерело: стаття 369 Митного кодексу України.

 

69.703.03.27 У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарів орган доходів і зборів вживає заходів для забезпечення:

1. нарахування та стягнення вивізного мита та податку на додану вартість

2. ідентифікації цих товарів з метою їх зворотного ввезення без письмового декларування та без оподаткування митними платежами

3. нарахування та стягнення передбачуваних законодавством платежів та подання відповідних дозвільних документів

4. нарахування і стягнення вивізного мита, податку на додану вартість, а у окремих випадках ще і акцизного збору

Джерело: стаття 372 Митного кодексу України.

 

70.703.03.28 Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716, згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до Митного кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до:

1. одного року з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

2. трьох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

3. двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

4. 180 днів з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

Джерело: стаття 374 Митного кодексу України.

 

71.703.03.29 Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з.УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами, можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж двох років з дня ввезення на митну територію України лише:

1. після подання документів, що підтверджують усиновлення (опіку) особами, які ввезли їх в Україну, не менш ніж п'яти неповнолітніх дітей

2. після подання документів, що підтверджують відмову особами, які ввезли їх в Україну, від громадянства країни попереднього місця проживання

3. після подання документів, що підтверджують отримання особами, які ввезли їх в Україну, громадянства України

4. після сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації

Джерело: стаття 374 Митного кодексу України.

 

72.703.03.30 Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають:

усному, декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом

усному чи .письмовому декларуванню за бажанням власника

письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом

письмовому декларуванню, оподаткуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом

Джерело: стаття 375 Митного кодексу України.

 

73.703.04.1 Зовнішньоекономічна діяльність - це:

1. будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном товарами

2. зовнішня торгівля та підприємницька діяльність

3. діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними що має місце як на території України, так і за її межами

4. будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару

Джерело: стаття 1 Закону України від16 квітня 1991 року № 959-ХII "Про зовнішньоекономічну діяльність"

 

74.703.04.2 Господарська діяльність - це:

1. зовнішня торгівля та підприємницька діяльність

2. будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном товарами

3. діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами

4. будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару

Джерело: стаття І Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХП "Про зовнішньоекономічну діяльність

 

75.703.04.3 Квоти (контингенти) глобальні це:

1. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

2. граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

3. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

4. квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

Джерело: стаття I Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

76.703.04.4 Квоти (контингенти) групові це:

1. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

2. граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

3. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар, (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

4. квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

Джерело: стаття I Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

77.703.04.5 Квота експортна (імпортна) це:

1. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

2. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

3. квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

4. граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

Джерело: стаття I Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

78.703.04.6 Квоти (контингенти) індивідуальні це:

1. граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру

2. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з .яких він (вони) імпортується

3. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

4. квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

Джерело: стаття I Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

79.703.04.7 Квоти спеціальні це:

1. граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

2. квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

3. квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

4. граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру

Джерело: стаття І Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХП "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

80.703.04.8 Ліцензія спеціальна це:

1. належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

2. відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3. дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

4. належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів

Джерело: стаття I Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність''.

 

81.703.04.9 Ліцензія відкрита (індивідуальна) це:

1. належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

2. відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3. належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів

4. дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

Джерело: стаття I Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

82.703.04.10 Ліцензія генеральна це:

1. разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

2. дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

3. належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

Джерело: стаття I Закону України від 16-квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

83.703.04.11 Ліцензія експортна (імпортна) це:

1. разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операцїі конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

2. відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3. дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

4. належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

Джерело: стаття Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

84.703.04.12 Ліцензія разова (індивідуальна) це:

1. дозвіл на експорт (імпорт) товарів протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

2. відкритій дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3. належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

4. разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

Джерело: стаття 1 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність''.

 

85.703.04.13 За порушення законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:

1. застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування

2. тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

3. всі відповіді правильні

4. накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовніщньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків

Джерело: стаття 37 3акону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

86.703.04.14 Відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" для іноземних суб'єктів господарювання на території України запроваджуються такі правові режими:

1. режим найбільшого сприяння, спеціальний режим

2. національний режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим

3. національний режим, режим найбільшого сприяння

4. режим найбільшого сприяння, спеціальний режим, пільговий режим

Джерело: стаття 7 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про

 

87.703.05.1 Датою видачі посвідчення агента з митного оформлення (представника митного брокера) є дата:

1. отримання агентом з митного оформлення (представником митного брокера) посвідчення представника митного брокера

2. складання іспиту

3. реєстрації факту видачі у окремому журналі видачі посвідчень агента з митного оформлення (представника митного брокера)

4. реєстрації наказу митниці

Джерело: розділ V Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

 

88.703.05.2 Агент з митного оформлення (представник митного брокера) повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1. володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи

2. мати вишу освіту чи базову вищу освіту та володіти уміннями та навиками в галузі митної справи

3. мати вищу освіту, володіти спеціальними знаннями

4. мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту, володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи

Джерело: пункт 10 розділу II Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

 

89.703.05.3 Рівень спеціальних знань, умінь та навиків у галузі митної справи агент з митного оформлення (представник митного брокера) повинен підтверджувати:

1. один раз на 5 років

2. один раз на 3 роки

3. щороку

4. у разі істотних змін законодавства України у сфері державної митної справи

Джерело: пункт 10 розділу II Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445

 

90.703.05.4 Митний брокер повинен зберігати належні йому оформлені копії митних декларацій протягом:

1. 3 років з дати їх оформлення

2. 5 років з дати їх оформлення

3. 2 років з дати їх оформлення

4. 1 року з дати їх оформлення

Джерело: пункт 11 розділу II Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

 

91.703.05.5. Спеціальні знання, уміння та навики в галузі митної справи агент з митного оформлення (представник митного брокера) може здобувати:

1. у навчальних закладах за денною (очною) формою навчання

2. у навчальних закладах за дистанційною чи іншою формою навчання

3. шляхом самостійної підготовки

4. всі відповіді правильні

Джерело: пункт 10 розділу II Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

 

92.703.05.6 Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера це:

1. документ установленого зразка, що надає право агенту з митного оформлення (представнику митного брокера) виконувати дії, необхідні для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення

2. документ, що засвідчує успішне складання іспиту агентом з митного оформлення (представником митного брокера) і є додатком до ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності

3. документ установленого зразка, який видається Державним комітетом з питань технічного, регулювання та споживчою політики України після успішного складання іспиту агентом з митного оформлення (представником митного брокера)

4. документ, що видається агенту з митного оформлення (представнику митного брокера) в разі успішного складання іспиту і діє на всій території України

Джерело: розділ І Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

 

93.703.05.7 Вартість прийняття митницями іспитів у агентів з митного оформлення (представників митного брокера) складає:

1. три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

2. десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що сплачується митним брокером

3. три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, крім категорій громадян, які користуються пільгами відповідно до законодавства України

4. здійснюється на безоплатній основі

Джерело: розділ І Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

 

94.703.05.8 Строк розгляду заяви на складання іспитів агентами з митного оформлення (представника митних брокерів) та доданих до неї документів у митниці не може перевищувати:

1. 10 робочих днів

2. 30 робочих днів

3. 7 робочих днів

4. 5 робочих днів або часу, необхідного для обробки такої заяви та видання наказу про створення екзаменаційної комісії

Джерело: розділ ІІІ Порядку прийнята іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

 

95.703.05.9 У разі користування особою (агентом з митного оформлення) під час складання іспиту сторонніми джерелами інформації вона:

1. попереджається Головою або членами екзаменаційної комісії про порушення вимог Порядку складання іспиту

2. зобов'язана здати такі джерела Голові комісій до закінчення складання іспиту

3. може бути відсторонена за рішенням Комісії від складання іспиту

4. відсторонюється від складання іспиту

Джерело: розділ IV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

 

96.703.05.10 Отримане агентом з митного оформлення (представником митного брокера) посвідчення:

1. може використовуватись виключно посадовими особами митного брокера, який подавав заяву на складання іспиту

2. не може використовуватись іншою особою

3. може використовуватись іншою особою за погодженням із митним органом, який видав таке посвідчення

4. може використовуватись іншою особою за умови нотаріально посвідченої довіреності від особи, яка зазначена у такому посвідченні

Джерелро: розділ V Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

 

97.703.05.11 Чи може фізична особа - підприємець бути одночасно митним брокером і агентом з митного оформлення (представником митного брокера):

1. так, за умови укладення письмового доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої вона представляє

2. ні

3. так, за погодженням з органом доходів і зборів

4. так, за умови погодження з митницею

Джерело: пункт 7 розділу II Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

 

98.703.05.12 Посвідчення представника митного брокера діє:

1. 1 рік

2. 3 роки

3. безстроково, за умови щорічної перереєстрації

4. 5 років

Джерело: пункт 1.2 Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169.

 

99.703.05.13  Митниця приймає рішення щодо анулювання посвідчення представника митного брокера у разі:

1. неотримання особою посвідчення протягом чотирьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

2. неотримання особою посвідчення протягом трьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

3. неотримання особою посвідчення протягом шести місяця з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

4. неотримання особою посвідчення протягом шести місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

Джерело: пункт 2.1 Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169.

 

100.703.05.14  Митниця приймає рішення щодо анулювання посвідчення представника митного брокера у разі:

1. набрання законної сили винесеними протягом одного місяця трьома і більше постановами митного органу про накладання стягнення за ПМП представником митного брокера

2. набрання законної сили винесеними протягом одного календарного року трьома і більше постановами митного органу про накладання стягнення за ПМП представником митного брокера

3. неотримання особою посвідчення протягом місяця з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

4. неотримання особою посвідчення протягом чотирьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

Джерело: пункт 2.1 Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169.

 

101.703.06.1 Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюється:

1. фізичним та юридичним особам

2. виключно фізичним особам

3. громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами

4. громадянам, які переміщуються через митний кордон України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами або нерезидентами

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 17 Липня 2003 року № 1089 "Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі".

 

102.703.06.2 Маркування товарів на складі магазину безмитної торгівлі проводиться:

1. у шестиденний строк після їх надходження

2. у семиденний строк після їх надходження та митного оформлення

3. у найкоротший строк після їх надходження

4. у триденний строк після їх надходження та митного оформлення

Джерело: 'постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1089 "Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі".

 

103.703.06.3 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання надається:

1. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. Кабінетом Міністрів України

3. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4. митницею

Джерело: стаття 406 Митного кодексу України.

 

104.703.06.4 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання діє:

1. безстроково, за ум9ви щорічної перереєстрації

2. протягом двох років, за умови додержання власником складу тимчасового зберігання вимог митного законодавства

3. безстроково

4. протягом трьох років, за умови додержання власником складу тимчасового зберігання вимог митного законодавства

Джерело: стаття 411 Митного кодексу України.

 

105.703.06.5 Звіт про рух товарів на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги подається органу доходів і зборів:

1. щоквартально

2. до 5 числа місяця наступного за звітним

3. щомісячно

4. до 10 числа місяця

Джерело: стаття 201 Митного кодексу України.

 

106.703.06.6 На складах тимчасового зберігання утворюються:

1. тимчасові зони митного контролю

2. постійні або тимчасові зони митного контролю

3. постійні зони митного контролю

4. зони одноразового здійснення митного контролю

Джерело: стаття 201 Митного кодексу України.

 

107.703.06.7 На складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги утворюються:

1. тимчасові зони митного контролю

2. постійні зони митного контролю

3. зони митного контролю одноразової дії

4. тимчасові зони митного контролю та/або зони митного контролю одноразової дії

Джерело: стаття 201 Митного кодексу України.

 

108.703.06.8 Для тимчасового зберігання під митним контролем товари можуть розміщуватись на:

1. складах органів доходів і зборів

2. митних складах

3. всі відповіді вірні

4. складах тимчасового зберігання.

Джерело: стаття 201 Митного кодексу України.

 

109.703.06.9 Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить:

1. 60 календарних днів

2. 180 календарних днів

3. 1 рік

4. 90 календарних днів

Джерело: стаття 204 Митного кодексу України.

 

110.703.06.10 Строк тимчасового зберігання товарів може бути продовжений органом доходів і зборів з дозволу якого товари були розміщені на складі, але не більше ніж на:

1. 1 місяць

2. 60 днів

3. 45 днів

4. 30 днів

Джерело: стаття 204 Митного кодексу України.

 

111.703.06.11 Якщо товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, декларувались органу доходів і зборів і після закінчення строків зберігання двічі надавалася відмова у митному оформленні цих товарів, вони:

1. підлягають обов’язковій передачі на склад органу доходів і зборів

2. повинні бути вивезені за межі митної території України

3. відправляються під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення

4. повинні бути задекларовані власником до відповідного митного режиму та/або передані на склад органу доходів і зборів та/або вивезені за межі митної території України

Джерело: стаття 204 Митного кодексу України.

 

112.703.06.12 Товари, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатним, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, підлягають:

1. всі відповіді вірні

2. митному оформленню як такі, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або пошкодженому стані

3. поміщенню у митний режим знищення або руйнування

4. вивезенню за межі митної території України

Джерело: стаття 205 Митного.кодексу України.

 

113.703.06.13 Рішення про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання повинно бути прийнято протягом:

1. 20 робочих днів з дня надходження заяви

2. 30 робочих днів з дня надходження заяви

3. 5 робочих днів з дня надходження заяви

4. 10 робочих днів з дня надходження заяви

Джерело: стаття 437 Митного кодексу України.

 

114.703.06.14 Склад тимчасового зберігання може бути:

1. закритого та відкритого типу

2. комерційного, сервісного та промислового типу

3. жодна з відповідей не вірна

4. закритого, відкритого та комерційного типу

Джерело: стаття 437 Митного кодексу України.

 

115.703.06.15 Не допускається розміщення на складах тимчасового зберігання товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, якщо до закінчення строку їх придатності залишається:

1. менше одного місяця

2. менше двох місяців

3. менше 45 днів

4. 1/3 терміну придатності, визначенного виробником

Джерело: стаття 439 Митного кодексу України.

 

116.703.06.16 Звіт про рух товарів на складі тимчасового зберігання до органу доходів і зборів подається:

1. Щомісяця

2. Щоквартально

3. Подекадно

4. 1 раз на рік

Джерело: стаття 440 Митного кодексу

 

117.703.06.17 Порядок розміщення, зберігання та обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі тимчасового зберігання, а також випуск їх із цього складу визначається:

1. начальником підрозділу митного оформлення

2. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. органом доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташовано склад тимчасового зберігання

4. Кабінетом Міністрів України

Джерело: стаття 437 Митного кодексу України.

 

118.703.06.18 Магазин безмитної торгівлі – це

1. спеціалізований торгівельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного або міждержавного сполучення, а також на повітрянному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі

2. спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного та міждержавного сполучення та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим магазину безмитної торгівлі

3. це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем

4. спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на повітряному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі

Джерело: стаття 420 Митного кодексу

 

119.703.06.19 Реалізація підприємствам товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі:

1. здійснюється в загальному порядку

2. допускається за умови здійснення розрахунків у безготівковій формі

3. допускається за умови здійснення розрахунків у готівковій формі

4. забороняється

Джерело: стаття.420 Митного кодексу України.

 

120.703.06.20 Магазини безмитної торгівлі в установленому порядку здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів:

1. за товарними позиціями 16 - 87 згідно з УКТ ЗЕД

2. що підлягають обов'язковій сертифікації

3. які відпрвідно до закону забороненні до переміщення через митний кордон України, та товарів за товарними позиціями 2701, 2716 згідно з УКТ ЗЕД

4. які відповідно до закону забороненні до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, та товарів за товарними позиціями 2701 - 2716 згідно з УКТ ЗЕД

Джерело: стаття 420 Митного кодексу України.

 

121.703.06.21 Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам затверджуються:

1. Міністерством доходів і зборів України

2. Кабінетом Міністрів України

3. Митним кодексом України

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 420 Митного кодексу України.

 

122.703.06.22 Митний склад - це:

1. ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій; необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України

2. відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим

3. відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи м0р0зильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем

4. відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів

Джерело: стаття 424 Митного кодексу України.

 

123.703.06.23  Митний склад може бути:

1. закритого, відкритого, промислового типу

2. відкритого та сервісного типів

3. закритого або відкритого типу

4. комерційного сервісного та промислового типів

Джерело: стаття 424 Митного кодексу України.

 

124.107.06.24 Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається:

1. органом доходів і зборів

2. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону

Джерело: стаття 406 Митного кодексу України.

 

125.703.06.25 На здійснення митної брокерської діяльності видається:

1. ліцензія

2. свідоцтво

3. кваліфікаційне посвідчення

4. дозвіл

Джерело: стаття 405 Митного кодексу України.

 

126.703.06.26 Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу надається:

1. митницею, у зоні діяльності якої розташовані відповідні території, приміщення, резервуари, холодильні чи морозильні камери, криті чи відкриті майданчики, які можуть використовуватись при впровадженні цього виду діяльності

2. центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

3. Міністерством фінансів України

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 406 Митного кодексу України.

 

27.703.06.27 Дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу надається:

1. митницею

2. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

4. Міністерством фінансів України

Джерело: стаття 406 Митного кодексу України.

 

128.703.06.28 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання надається:

1. центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

2. митницею

3. Міністерством фінансів України

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

 

129.703.06.29 Дозвіл на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу надається:

1. ценральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

3. митницею

4. Міністерством фінансів України

Джерело: стаття 406 Митного кодексу України.

 

130.703.06.30 Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства:

1. дозволу на здійснення митної брокерської діяльності

2. дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого або закритого типу

3. дозволів на здійснення митної брокерської діяльності та дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання закритого типу та на відкриття та експлуатацію митого складу відкритого типу

4. ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності, дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу

Джерело: стаття 408 Митного кодексу України.

 

131.703.06.31 Витяг з відповідного реєстру про надання підприємству дозволу на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 Митного кодексу України, видається протягом:

1. п’ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

2. п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

3. десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

4. трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

Джерело: стаття 409 Митного кодексу України.

 

132.703.06.32 Дозвіл на право відкриття та експлуатацію митного складу діє:

1. протягом одного року з дати його видачі

2. протягом п’яти років з дати його видачі

3. безстроково

4. протягом трьох років з дати його видачі

Джерело: стаття 411 Митного кодексу України.

 

133.703.06.33 Дозвіл на право відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі може бути анульований або його дія може зупинятись на строк до:

1. 120 днів

2. 30 днів

3. 60 днів

4. 90 днів

Джерело: стаття 412 Митного кодексу України.

 

134.703.06.34 Магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів:

1. підприємствам, посадові особи яких виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами та нерезидентами

2. громаданам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами та нерезидентами

3. громадянам та підприємствам, посадові особи яких виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення

4. громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами

Джерело: стаття 420 Митного кодексу України

 

135.703.06.35 Протягом якого терміну з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі товари, які знаходяться у такому магазині

і перебувають в митному режимі безмитної торгівлі підлягають декларуванню до іншого митного режиму:

1. 60 днів

2. 30 днів

3. 15 днів

4. 10 днів

Джерело: стаття 423 Митного кодексу України.

 

136.703.06.36 Вільні, митні зони можуть бути:

1. комерційного та промислового типів

2. сервісного та промислового типів

3. комерційного та сервісного типів

4. комерційного сервісного та промислового типів

Джерело: стаття 430 Митного кодексу України

 

137.703.06.37 Вільні митні зони комерційного типу створюються з метою:

1. забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків

2. забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин

3. для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон

4. всі відновіді правильні

Джерело: стаття 430 Митного кодексу України.

 

138.703.06.38 Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою:

1. забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків

2. забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин

3. переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон

4. всі відповіді правильні

Джерело: стаття 430 Митного кодексу України.

 

139.703.06.39 Вільні митні зони промислового типу створюються з метою:

1. забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків

2. забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин

3. переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон

4. всі відповіді правильні

Джерело: стаття 430 Митного кодексу України.

 

140.703.06.40 Взаємовідносини утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та органами доходів і зборів визначаються:

1. відповідними договорами

2. Кабінетом Міністрів України

3. Верховною Радою України

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 444 Митного кодексу України.

 

141.703.06.41 Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу встановлюються:

1. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. Кабінетом Міністрів України

3. Міністерством доходів і зборів України

4. наказом органу доходів і зборів, в зоні діяльності якої розташовано вантажний митний комплекс

Джерело: стаття 445 Митного кодексу України.

 

142.703.06.42 Утримувач вантажного митного комплексу зобов’язаний забезпечити безоплатний вхід та в’їзд на територію комплексу та безоплатне перебування на його території протягом:

1. перших чотирьох годин

2. перших трьох годин

3. перших 2-х годин

4. першої доби

Джерело: стаття 446 Митного кодексу України.

 

143.703.06.43 Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються:

1. відповідним договором

2. усною домовленістю

3. дорученням особи, яку він представляє

4. договором-дорученням про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої він представляє у взаємовідносинах з органом доходів і зборів

Джерело: стаття 417 Митного кодексу України.

 

144.703.06.44 Агент з митного оформлення це:

1. фізична особа-резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення

2. фізична особа-резидент, що безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення

3. фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення

4. фізична особа, яка на підставі відповідного договору з митним брокером представляє його інтереси в органах доходів і зборів

Джерело: стаття 418 Митного кодексу України.

 

145.703.06.45 За вчинення правопорушень, пов’язаних зі здійсненням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену:

1. Митним кодексом України та іншими законами України

2. Міністерством доходів і зборів України

3. Кабінетом Міністрів України

4. Кодексом про адміністративні правопорушення

Джерело: стаття 416 Митного кодексу України.

 

146.703.06.46  Інформація, отримана митним брокером та його працівниками - агентами з митного оформлення (представниками митного брокера) від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для:

1. цілей виконання митних формальностей

2. цілей виконання митних формальностей та в подальшій діяльності

3. надання інформації на вимогу правоохоронних органів

4. інших суб'єктів господарювання, інтереси яких буде представляти митний брокер

Джерело: стаття 419 Митного кодексу України.

 

147.703.07.1 Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються:

1. Кіотською Конвенцією

2. Міністерством доходів і зборів України

3. Кабінетом Міністрів України

4. Митним кодексом України

Джерело: стаття 257 Митного кодексу України.

 

148.703.07.2  Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту без їх пред’явлення органу доходів і зборів, якому подано митну декларацію, або про необхідність такого пред'явлення приймається органом доходів і зборів на основі результатів аналізу ризиків у строк, що не перевищує:

1. однієї робочої годин з моменту прийняття митної декларації

2. двадцяти чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації

3. чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації

4. трьох робочих годин з моменту прийняття митної деклариції

Джерело: стаття 258 Митного кодексу України.

 

149.703.07.3. Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно заявленого митного режиму без пред’явлення їх органу доходів і зборів за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, приймається органом доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація на основі результатів аналізу ризиків у строк, що не перевищує:

1. чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

2. доби з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

3. трьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

4. двох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Джерело: стаття 259 Митного кодексу України.

 

150.703.07.4 Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з метою:

1. проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей

2. перевірки митної вартості та прискорення виконання митних формальностей

3. перевірки, уточнення коду товару та прискорення виконання митних формальностей

4. перевірки країни походження та прискорення виконання митних формальностей

Джерело: стаття 259 Митного кодексу України.

 

151.703.07.5 Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється:

1. протягом 10 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів.

2. протягом 30 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів.

3. протягом 90 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів.

4. протягом 60 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів.

Джерело: стаття 259 Митного кодексу України.

 

152.703.07.6 Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією органом доходів і зборів бралися проби цих товарів і рішення органу доходові і зборів за результатами такого дослідження не може бути прийняте у 30- денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується органом доходів і зборів, але не більше ніж:

1. на 10 днів

2. на 7 днів

3. на 5 днів

4. на 15 днів

Джерело: стаття 260 Митного кодексу України.

 

153.703.07.7 Періодична митна декларація може подаватись на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше:

1. 30 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари

2. 60 днів та під зобов'язання про подання додаткової декларації на товари

3. 90 днів та під зобов'язання про подання додаткової декларації на товари

4. 180 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари

Джерело: стаття 260 Митного кодексу України.

 

154.703.07.8 Митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом:

1. строку, визначеного декларантом та погодженого з органом доходів і зборів

2. 15 робочих днів з дати доставляння цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу

3. 7 робочих днів з дати доставляння цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу

4. 10 робочих днів з дати доставляння цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу

Джерело: стаття 263 Митного кодексу України.

 

155.703.07.9 У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, у тому числі у зв'язку з прийняттям органом доходів і зборів рішення про коригування митної вартості товарів, нова митна декларація подається органом доходів і зборів не пізніше:

1. строку, необхідного для усунення причин, що не дали змоги своєчасно задекларувати ці товари, транспортні засоби

2. 3 робочих днів з дати такої відмови

3. 15 робочих днів з дати такої відмови

4. 10 робочих днів з дати такої выдмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено, на складі тимчасового зберігання чи на складі органу доходів і зборів

Джерело: стаття 263 Митного кодексу України.

 

156.703.07.10 Строки декларування продовжуються органом доходів і зборів на прохання декларанта у разі:

1. поломки транспортного засобу

2. відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, коли відсутні один або декілька документів

3. коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними органами під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу

4. хвороби власника товарів, що настала до прибуття у місце здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом

Джерело: стаття 263 Митного кодексу України.

 

157.703.07.11 Митна декларація реєструється та приймається органом доходів і зборів у порядку, що визначається:

1. Верховною Радою України

2. начальником митниці

3. Кабінетом Міністрів України

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 264 Митного кодексу України.

 

158.703.07.12 Документи, відомості про які у митній декларації, повинні зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом:

1. не менше ніж 3 роки

2. не менше ніж 730 днів

3. не менше ніж 365 днів

4. не менше ніж 1095 днів

Джерело: стаття 264 Митного кодексу України.

 

159.703.07.13 Перед подачею митної декларації декларант має право з дозволу органів доходів і зборів здійснювати:

1. відбір проб та зразків товарів

2. фізичний огляд товарів

3. фізичний огляд товарів або взяття проб та зразків таких товарів

4. фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів

Джерело: стаття 266 Митного кодексу України.

 

160.703.07.14 У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 товарних підкатегорій однією партією, такі товари за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за:

1. всі відповіді вірні

2. кожен товар за своїм класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД

3. двома класифікаційними колами згідно з УКТЗЕД за умови, що цим кодам відповідає найбільша ставка ввізного мита

4. одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного мита

Джерело: стаття 267 Митного кодексу України.

 

161.703.07.15 Внесення змін до митної декларації, прийнятої органом доходів і зборів, допускається до моменту заверщення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також:

1. протягом п’яти років з дня завершення їх митного оформлення

2. протягом десяти років з дня завершення їх митного оформлення

3. протягом трьох років з дня завершення їх митного оформлення

4. протягом одного року з дня завершення їх митного оформлення

Джерело: стаття 269 іншого кодексу України.

 

162.703.07.16 Орган доходів і зборів визнає митну декларацію недійсною якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за цією декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом:

1. 90 днів

2. 30 днів

3. 6 місяців

4. 180 днів

Джерело: стаття 269 Митного кодексу України.

 

163.703.07.17. Відмова органу доходів і зборів у прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено:

1. відправника товарів

2. отримувача товарів

3. декларанта

4. перевізника

Джерело: стаття 259 Митного кодекса України

 

164.703.08.1 Кількість митних режимів, запроваджена Митним кодексом України складає:

1. 10

2. 12

3. 14

4. 13

Джерело: стаття 70 Митного кодексу України.

 

165.703.08.2 Вкажіть вірну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

1. тимчасове ввезення(вивезення)

2. безмитна торгівля

3. спеціальна митна зона

4. магазин безмитної торгівлі

Джерело: стаття 70 Митного кодексу України.

 

166.703.08.3 Вкажіть вірну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

1. остаточне вивезення

2. магазин безмитної торгівлі

3. вільна митна зона

4. спеціальна митна зона

Джерело: стаття 70 Митного кодексу України.

 

167.703.08.4 Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом:

1. їх декларування та виконання митних процедур

2. їх декларування та здійснення митного контролю та митного оформлення щодо цих товарів

3. виконання щодо цих товарів митних процедур

4. їх декларування та виконання митних формальностей

Джерело: стаття 71 Митного кодексу України

 

168.703.08.5 Митний режим, у який поміщені товари, може бути змінений на інший за умови:

1. декларування цих товарів до відповідного митного режиму, визначеного митним кодексом України

2. виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання

3. виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму

4. дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоеконойшної діяльності, встановлених відповідно до закону для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим

Джерело: стаття 71 Митного кодексу України.

 

169.703.08.6 За митним статусом товари поділяються на:

1. українські, іноземні та такі що стануть українськими після їх поміщення у відповідний митний режим

2. українські, іноземні та статус яких не визначено

3. українські, іноземні та без визначеного статусу

4. українські та іноземні

Джерело: стаття 72 Митного кодексу України.

 

170.703.08.7 Усі товари на митній території України (за винятком територій вільних митних зон) вважаються такими, що мають статус:

1. внутрішніх товарів

2. українських товарів

3. українських та іноземних товарів

4. українських, іноземних товарів та товарів без визначеного статусу

Джерело: стаття 72 Митного кодексу України.

 

171.703.08.8 Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як:

1. внутрішній транзит або каботаж

2. прохідний або внутрішній транзит

3. прохідний або каботаж

4. прохідний або внутрішній транзит, або каботаж

Джерело: стаття 92 Митного кодексу України.

 

172.703.08.9 У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари, транспортні засоби комерційного призначення:

1. за умови, якщо за митним статусом такі товари є українськими

2. за умови, якщо за митним статусом такі товари є іноземними

3. залежно від їх митного статусу

4. незалежно від їх митного статусу

Джерело: стаття 92 Митного кодексу України.

 

173.703.08.10 Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що перемішуються у митному режимі транзиту, повинні:

1. всі відповіді вірні

2. не використовуватися ні з якою іншою метою, крім транзиту

3. бути доставленими у орган доходів і зборів призначення до закінчення строку, визначеного статтею 95 Митного кодексу України

4. перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання

Джерело: стаття 93 Митного кодексу України.

 

174.107.08.11 Питання, пов'язані з виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю товарів, поміщених у відповідний митний режим, регулюються:

1. Митним кодексом України, іншими актами законодавства України з питань державної митної справи

2. Митним кодексом України, іншими актами законодавства України з питань державної митної справи та нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забеспечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. Митним кодексом України

4. Митним кодексом України, іншими актами законодавства України з питань державної митної справи та законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність

Джерело: стаття 73 Митного кодексу України.

 

175.703.08.12 Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України

1. тимчасове ввезення

2. безмитної торгівлі

3. імпорт (випуск для вільного обігу)

4. реімпорт

Джерело: стаття 74 Митного кодексу України.

 

176.703.08.13 Митний режим імпорту може бути застосований до:

1. всі відповіді правильні

2. товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим

3. продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території

4. товарів, що надходять на митну територію України

Джерело: стаття 75 Митного кодексу України.

 

177.703.08.14 Митний режим імпорту може бути застосований до:

1. продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території

2. товарів, поміщених у митний режим реекспорту

3. товарів, що вивозяться за межі митної території України

4. товарів, поміщених в митний режим тимчасового вивезення

Джерело: стаття 75 Митного кодексу України.

 

178.703.08.15 У разі втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок протиправних дій третіх осіб митні платежі, встановлені на імпорт таких товарів:

1. не справляють відповідно до законодавства за умови документального підтвердження протиправних дій третіх осіб

2. не справляються відповідно до вимог Митного кодексу України

3. підлягають сплаті за пільговими ставками Митного тарифу України

4. підлягають сплаті в повному обсязі

Джерело: стаття 75 Митного кодексу України.

 

179.703.08.16 Товари, поміщені у митний режим імпорту, мають статус:

1. українських чи іноземних товарів

2. вітчизняних товарів

3. іноземних товарів

4. українських товарів

Джерело: стаття 76 Митного кодексу України.

 

180.703.08.17 Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України випускаються для вільного обігу на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішьоекономічної діяльності

1. реекспорт

2. тимчасове вивезення

3. імпорт (випуск для вільного обігу)

4. реімпорт

Джерело: стаття 77 Митного кодексу України

 

181.703.08.18 У митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, що були вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, що їх експортувала, якщо:

1. ці товари повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує трьох років з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту

2. ці товари повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує трьох місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту

3. ці товари повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує одного року з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту

4. ці товари повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту

Джерело: стаття 78 Митного кодексу України.

 

182.703.08.19 Товари можуть бути поміщені у митний режим реімпорту, якщо вони були вивезені за межі митної території України у митному режимі:

1. тимчасового вивезення

2. вільної митої зони

3. транзиту

4. реекспорту

Джерело: стаття 78 Митного кодексу України.

 

183.703.08.20 Декларування у митний режим реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення здійснюється на підставі:

1. документів, що дають можливість здійснювати ідентифікацію таких товарів як таких, що були раніше випущені за межі митної території України

2. митної декларації

3. формуляра-специфікації форми МД-8

4. документів, що підтверджують попереднє вивезення зазначених товарів за межі митної території України

Джерело: стаття 79 Митного кодексу України.

 

184.703.08.31 Відповідно до Митного кодексу України під митним режимом реекспорту розуміється митний режим, відповідно до якого:

1. товари, що були раніше ввезені на митну територію України, вивозяться за межі зазначеної території без сплати ввізного мита та без застосування заходів тарифного регулювання зовнішьоекономічної діяльності

2. товари, що були вивезенні або оформленні для вивезення за межі митної території України, випускаються для вільного обігу на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту

4. товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі зазначеної території без сплати вивізного мита та без застосування, заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: стаття 85 Митного кодексу України.

 

185.703.08.22 Митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус:

1. іноземних та/або українських

2. жодна з відповідей неправильна

3. українських

4. іноземних

Джерело: стаття 86 Митного кодексу України.

 

186.703.08.23 Митний режим реекспорту може бути застосований до товарів:

1. були поміщені у митний режим тимчасового вивезення

2. що були поміщені у митний режим експорту (остаточне вивезення)

3. що були поміщені у митний режим переробки за межами митної території

4. визнаних помилково ввезеними на митну територію України

Джерело: стаття 86 Митного кодексу. України.

 

187.703.08.24 Іноземні товари, поміщені у митний режим реекспорту:

1. втрачають статус іноземних товарів

2. не мають статусу українських чи іноземних товарів

3. зберігають статус іноземних товарів

4. набувають статусу українських товарів

Джерело: стаття: 88 Митного кодексу України.

 

188.703.08.25 Товари, що набули статусу українських внаслідок імпорту та реекспортуються:

1. не мають статусу українських чи іноземних товарів

2. втрачають статус українських товарів через шість місяців з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України

3. втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України

4. зберігають статус українських товарів

Джерело: стаття 88 Митного кодексу;України.

 

189..703.08.26 З урахуванням мети тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших обставин строк тимчасового вивезення може бути продовжений:

1. Кабінетом Міністрів України,

2. Міністерством доходів і зборів України

3. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

4. відповідним органом доходів і зборів

Джерело: стаття 116 Митного кодексу України.

 

190.703.08.27 Передача права використання режиму тимчасового вивезення щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення будь-якій іншій особі:

1. приймається в судовому порядку

2. можлива за умови сплати особою, відповідальною за дотримання митного режиму тимчасового вивезення, всіх митних платежів, що справляються при імпорті товарів

3. можлива за заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення та на підставі дозволу органу доходів і зборів

4. не допускається

Джерело: стаття 117 Митного кодексу України.

 

191.703.08.28 Українські товари поміщені в митний режим тимчасового вивезення:

1. набувають статусу іноземних товарів

2. не мають статусу ні українських, ні іноземних товарів

3. втрачають статус українських товарів

4. зберігають статус українських товарів

Джерело: стаття 119 Митного кодексу України

 

192.703.08.29 Митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом:

1. реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

2. імпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення

3. імпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення або поміщення їх в інший митний режим

4. реімпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення або поміщення їх в інший митний режим

Джерело: стаття 120 Митного кодексу України.

 

193.703.08.30 Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1. вільна митна зона

2. тимчасове вивезення

3. тимчасове ввезення

4. митний склад

Джерело: стаття 121 Митного кодексу України.

 

194.703.08.31 У митний режим митного складу не можуть поміщатися:

1. всі відповіді правильні

2. товари, що надходять в Україну в якості іноземних інвестицій

3. товари, що надходять Україну як технічна допомога

4. товари, строк придатності для споживання або використання яких закінчився

Джерело: стаття 122 Митного кодексу України.

 

195.703.08.32 У митний режим митного складу не можуть поміщатися:

1. всі відповіді правильні

2. живі тварини

3. товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога

4. товари, строк, придатності для споживання або використання яких закінчився

Джерело: стаття 122 Митного кодексу України.

 

196.703.08.33 Розміщення на митному складі товарів, поміщених в інші, ніж митний склад,.митні.режимифранзиту, тимчасового ввезення...) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здійснюється на підставі:

1. письмового дозволу органу доходів і зборів

2. митної декларації типу ІМ 74

3. митної декларації, раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів

4. не допускається

Джерело: стаття 122 Митного кодексу України.

 

197.703.08.34 Підлягають поміщенню у митний режим митного складу товари, що вивантажуються на цей склад і призначені для зберігання:

1. більше ніж 30 днів

2. більше ніж 60 днів

3. більше ніж 45 днів

4. більше ніж 90 днів

Джерело: стаття 122 Митного кодексу України.

 

198.703.08.35 Переміщення консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, від органу доходів, і зборів відправлення на кордоні до органу доходів і зборів призначення з проміжним розміщенням цих вантажів на митному складі здійснюється на підставі:

1. документа контролю за переміщенням товарів типу ПД

2. договорів на перевезення

3. митної деклараційна бланку ЄАД

4. електронного повідомлення утримувача митного складу

Джерело: стаття 124 Митного кодексу України.

 

199.703.08.36 Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу не може перевищувати:

1. двох років

2. трьох років

3. 365 днів

4. 1095. днів

Джерело: стаття 125 Митного кодексу. України.

 

200.703.08.37. Строк зберігання в митному режимі митного складу підакцизних товарів не може перевищувати:

1. двох років

2. 365 днів

3. трьох років

4. 1095 днів

Джерело: стаття 125 Митного кодексу України.

 

201.703.08.38 Строк зберігання в митному режимі митного складу іноземних товарів, які були попередньо поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, не може перевищувати:

1. двох років

2. 365 днів

3. трьох років

4. 1095 днів

Джерело: стаття 125 Митного кодексу України.

 

202.703.08.39: Строк зберігання у митному режимі митного складу товарів, призначених для експорту не може перевищувати:

1. одного року

2. трьох місяців

3. 365 днів

4. шести місяців

Джерело: стаття 125 Митного кодексу України.

 

203.703.08.40 Строк, протягом, якого утримувач митного складу повинен передати на склад органу доходів і зборів товари, строк зберігання яких у митному режимі митного складу закінчився, складає:

1. тридцять днів

2. десять днів

3. сорок п'ять днів

4. шістдесят днів

Джерело: стаття 125 Митного кодексу України.

 

204.703.08.41 Іноземні товари, поміщені в митний режим митного складу:

1. зберігають статус українських товарів

2. зберігають статус іноземних товарів

3. втрачають статус іноземних товарів

4. набувають: статусу українських товарів

Джерело: стаття 126 Митного кодексу України.

 

205.703.08.42 Українські;товариї;поміщені в митний режим митного складу:

1. втрачають статус іноземних товарів

2. набувають статусу іноземних товарів

3. зберігають статус українських товарів

4. втрачають статус українських товарів з моменту відшкодування сум податку на додану вартість відповідно, до положень Податкового кодексу України

Джерело: стаття 126 Митного кодексу України.

 

206.703.08.43 Передача права власності на іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу іншій особі:

1. положеннями Митного кодексу України не передбачена

2. допускається

3. не допускається

4. можлива за умови погодження питання з утримувачем митного складу

Джерело: стаття 128 Митного кодексу України.

 

207.703.08.44 Митний режим митного складу припиняється органом доходів і зборів у разі:

1. всі відповіді правильні

2. конфіскації товарів

3. повної втрати товарі унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили

4. передачі товарів на склад органу доходів і зборів у зв'язку із закінченням строків зберігання в режимі митного складу

Джерело: стаття 129 Митного кодексу України

 

208.703.08.45 Поміщення українських товарів у митний режим вільної митної зони для цілей оподаткування вважається:

1. імпортом цих товарів

2. переррбкою на митній території цих товарів

3. експортом цих товарів

4. реекспортом цих товарів

Джерело: стаття 132 Митного кодексу України.

 

209.703.08.46 Іноземні товари що, ввозяться на територію вільної митної зони, допускаються на зазначену територію:

1. за умови сплати всіх митних платежів за повними ставками Митного тарифу України

2. за умови сплати всіх митних платежів за пільговими ставками Митного тарифу України

3. за умови сплати всіх митних платежів, передбачених для імпорту таких товарів

4. з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами

Джерело: стаття 132 Митного кодексу України.

 

210.703.08.47 Поміщення товарів, у режим вільної митної зони, а також зміна цього митного режиму здійснюється:

1. у будь-якому органі доходів і зборів на підставі погодженого рішення між органами доходів і зборів, де функціонує вільна митна зона та органом доходів і зборів, в якому перебуває на обліку суб'єкт господарювання

2. у будь-якому органі доходів і зборів

3. органом доходів і зборів у зоні діяльності якого знаходиться така зона, або на підставі погодженого рішення між органами доходів і зборів де функціонує вільна митна зона та органом доходів і зборів, в якому перебуває на обліку суб'єкт господарювання

4. органом доходів і зборів, у зоні діяльності якого знаходиться така зона

Джерело: стаття 132 Митного кодексу України.

 

211.703.08.48 Протягом якого строку від дати скасування митного режиму вільної митної зони товари, що знаходяться на території цієї зони, повинні бути переміщені власником на територію іншої вільної митної зони, реекспортовані чи задекларовані до іншого митного режиму:

1. 45 днів

2. 365 днів

3. 60 днів

4. 90 днів

Джерело: стаття 139 Митного кодексу України.

 

212.03.08.49 У митний режим безмитної торгівлі помішуються будь-які товари, крім:

1. всі відповіді правильні

2. живих тварин

3. товарів, що,надходять в Україну як гуманітарна допомога

4. товарів заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України і транзиту через територію України

Джерело: стаття 141 Митного кодексу України.

 

213.703.08.50 Іноземні товари, помішуються у митний режим безмитної торгівлі:

1. за умови сплати всіх митних платежів за повними ставками Митного тарифу України

2. за умови .сплати всіх митних платежів, передбачених для імпорту товарів

3. за умови сплати всіх митних платежів за пільговими ставками Митного тарифу України

4. з умовним: звільненням від, оподаткування митними платежами

Джерело: стаття 141 Митного кодексу України

 

6. 214.703.08.51.Поміщення:товарів у митний режим безмитної торгівлі, а також зміна цього митного режиму здійснюється:

1. органом доходів і зборів у зоні діяльності якого знаходяться товари, що підлягають поміщенню в митний режим безмитної торгівлі

2. органом доходів і зборів, у зоні діяльності якого знаходиться відповідний магазин безмитної торгівлі або органом доходів і зборів в зоні діяльності якого знаходяться товари, що. підлягають .поміщенню в митний режим безмитної торгівлі

3. будь-яким органом доходів і зборів

4. органом доходів і зборів, у зоні діяльності, якого знаходиться відповідний магазин безмитної торгівлі

Джерело: стаття 141 Митного кодексу України.

 

215.703.08.52 У разі псування товарів, поміщених у митий режим безмитної торгівлі, ці товари підлягають поміщенню у митний режим:

1. транзиту

2. реекспорту

3. експорту

4. знищення або руйнування

Джерело: стаття: 146 Митного кодексу України.

 

216.703.08.53 Переробка на митній території це митний режим, відповідно до якого:

1. іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці із застосуванням до таких товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки

2. товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови подальшого, експорту продуктів переробки

3. ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту

4. іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови подальшого реекспорту продуктів переробки

Джерело: стаття 147 Митного кодексу України

 

217.703.08.54 Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митній території:

1. жодна з відповідей неправильна

2. застосовуються до товарів групи 02 згідно УКТЗЕД (м'ясо та їстівні субпродукти)

3. застосовуються до товарів товарної підкатегорії 6309 00 00 згідно з УКТЗЕД (одяг та інші вироби, що використовувалися)

4. застосовуються до товарів групи 17 згідно з УКТЗЕД (цукор і кондитерські вироби з цукру)

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 № 295 "Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України".

 

218.703.08.55 Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше ніж на:

1. три роки

2. шість місяців

3.45 днів

4. один рік

Джерело: стаття 149 Митного кодексу України.

 

219.703.08.56 Строк переробки товарів на митній території України обчислюється з дня:

1. доставлення іноземних товарів для переробки в орган доходів і зборів призначення

2. завершення митного, оформлення органом доходів і зборів продуктів переробки3. ввезення іноземних товарів для переробки

4. завершення митного оформлення органом доходів і зборів іноземних товарів для переробки

Джерело: стаття 151 Митного кодексу України.

 

220.703.08.57 Загальний строк переробки товарів на митній території України не може становити більше ніж:

1. 365 днів

2. 45 днів

3. 1095 днів

4. 90 днів

Джерело: стаття 151 Митного кодексу України.

 

221.703.08.58-Іноземні товари, :поміщені у митний режим переробки на митній території

1. всі відповіді правильні

2. зберігають статус іноземних товарів

3. набувають статусу, українських товарів.

4. зберігають статус іноземних товарів та/або набувають статусу українських товарів

Джерело: стаття 159 Митного кодексу України.

 

222.703.08.59 Протягом якого строку від дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території України підприємство повинно завершити розпочаті операції з переробки:

1. 10 днів

2. 20 днів

3. 45 днів

4. 5 днів

Джерело: стаття 161 Митного кодексу України.

 

223.703.08.60 Якщо умовами переробки товарів за межами митної території України передбачено проведення розрахунків частиною товарів, призначених для переробки, такі товари при їх вивезенні за межі митної території України декларуються у митному режимі:

1. експорту

2. реекспорту

3. реімпорту

4. транзиту

Джерело: стаття 164 Митного кодексу України.

 

224.703.08.61 Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України видається органом доходів і зборів підприємству - резиденту безоплатно протягом:

1. п'ятнадцяти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви

2. трьох робочих днів від, дати реєстрації відповідної заяви

3. п'яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви

4. десяти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви

Джерело: стаття 165 Митного кодексу України.

 

225.703.08.62 Під час ввезення продуктів переробки іноземні товари, які були витрачені процесі переробки вивозились:

1. підлягають декаруванню на підставі митної декларації на бланку ЄАД

2. підлягають декларуванню і на підставі документів, що підтверджують їх витрачення

3. декларуванню не підлягають

4. декларуються в загальну порядку

Джерело: стаття 168 Митного кодексу України.

 

226.703.08.63 3алишки та відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території:

1. підлягають видаленню відповідно до ,законодавства України до закінчення строку переробки товарів

2. декларуються: за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД, якому відповідає найбільша ставка мита

3. підлягають поміщенню у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів

4. митному контролю та митному оформленню не підлягають

Джерело: стаття 170 Митного кодексу України.

 

227.703.08.64 Протягом якого строку від дати відкликання дозволу на переробку товарів за межами митної території, України товари, поміщені в митний режим переробки за: межами митної території, повинні бути заявлені до іншого митного режиму:

1. 45 днів

2. 30 днів

3. 10 днів

4. 20 днів

Джерело: стаття 174 Митного кодексу України.

 

228.703.08.65 Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається органом доходів і зборів безоплатно протягом:

1. десяти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви

2. семи робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви

3. п'яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви

4. трьох робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви Джерело: стаття 176 Митного кодексу України.

 

229.703.08.66 Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів підлягають:

1. поміщенню протягом 20 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

2. поміщенню протягом 30 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

3. поміщенню протягом 10, днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

4. поміщенню протягом 5 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

Джерело: стаття 179 Митного кодексу України.

 

230.703.08.67 Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, і які не мають у господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають:

1. видаленню відповідно до законодавства України

2. поміщенню протягом 30 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

3. поміщенню протягом 20 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

4. поміщенню протягом 10 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим

Джерело: стаття 179 Митного кодексу України.

 

231.703.08.68 При каботажних перевезеннях іноземні товари перебувають під митним контролем протягом:

1. одного місяця

2. 14 днів

3. усього часу каботажу

4. один рік

Джерело: стаття 97 Митного кодексу України.

 

232.703.08.69 Відмова на користь держави це митний режим, відповідно до якого:

1. власник відмовляється від іноземних товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою, користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються митні платежі, заходи нетарифного регулювання застосовуються в загальному порядку

2. власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари нараховуються митні платежі, а також застосовуються заходи нетарифного регулювання

3. власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь

4. власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання

Джерело: стаття 183 Митного кодексу України.

 

233.703.08.70 У митний режим відмови на користь держави помішуються:

1. товари, статус яких значення не має

2. іноземні та або українські товари

3. іноземні товари

4. українські товари

Джерело: стаття 184 Митного кодексу України.

 

234.703.08.71 Митний режим відмови на користь держави завершується:

1. після розміщення товарів складі тимчасового зберігання, або митному складі

2. після розміщення товарів на складі органу доходів і зборів або складі тимчасового зберігання, або митному складі

3. після передачі товарів органу виконавчої служби

4. після розміщення товарів на складі органу доходів і зборів

Джерело: стаття 185 Митного кодексу України.

 

235.703.08.72 Відповідальність за правомірність розпорядження товарами шляхом їх поміщення в митний режим відмови на користь держави несе:

1. декларант

2. отримувач товару

3. відправник товару

4. декларант, відправник та отримувач товару

Джерело: стаття 185 Митного кодексу України.

 

236.703.08.73. Перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави,визначається:

1. Міністерством фінансів України

2. Митним кодексом України

3. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

4. Кабінетом Міністрів України

Джерело: стаття 184 Митного кодексу України.

 

237.703.09.1 Посадовими особами митних органів заповнюються такі графи паперового примірника митної декларації та її електронної копії або електронної митної декларації:

1. А, В, С, D/J, E/J, F, G

2. A, D/J, E/J, F, І,55, 56

3. А, С, D/J, E/J, F, G, І

4. A, C, В, D/J, E/J, F, G, I

Джерело : Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

238.703.09.2 Графи 55, 56 митної декларації у передбачених випадках заповнюються:

1. посадовою особою митного, органу на аркушах з позначенням "4/5" митної декларації: на паперовому носії розбірливо від руки чорнилом і великими літерами

2. декларантом (уповноваженою ним особою)на аркушах з позначенням"1/6", "2/7", "3/8", "4/5" митної декларації на паперовому носії з використанням засобів ПЕОМ

3. декларантом, уповноваженою ним особою, в аркуші з позначенням "4/5" митної декларації на паперовому носії

4. розбірливо від руки чорнилом і великими літерами особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником), в аркуші з позначенням "4/5" митної декларації на паперовому носії

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

6. У якій графі відомості, заявлені у митній декларації на паперовому носії, засвідчуються: підписом. особи, яка склала таку декларацію:

1. у графі 54 єдиного, адміністративного документу; графі С додаткових аркушів; правому нижньому куті графи І доповнення; правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації.

2. у графі 54 єдиного адміністративного документу; будь-якому вільному місці додаткових аркушів; правому нижньому куті в спеціально виділеній графі доповнення; правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації.

3. у графах 14, 54 єдиного адміністративного документу; графі С додаткових аркушів; правому нижньому куті в спеціально виділеній графі доповнення; правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації.

4. у графах 14, 54 єдиного адміністративного документу; графі В додаткових аркушів; правому нижньому куті в спеціально виділеній графі І доповнення; правому нижньому; куті на всіх аркушах, специфікації.

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

240.703.09.4 Визнання недійсною митну декларацію на паперовому носії здійснюється шляхом:

1. перекреслення посадовою особою митного органу аркуша "1/6" митної декларації на паперовому носії та відбитків особистої номерної печатки на. ній та проставлення відповідних відміток у графах D/J та E/J МД

2. перекреслення посадовою: особою митного органу аркушів "1/6" та "4/5" митної декларації на паперовому носії та відбитків особистої номерної печатки на ній та проставлення, відповідних відміток у графі E/J МД

3. перекреслення посадовою особою митного органу аркушів "1/6", "2/7", "3/8" "4/5" митної деклараційна паперовому носії та відбитків штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки на ній та проставлення відповідних відміток у графі D/J митної декларації.

4. перекреслення посадовою особою^митного органу аркушів "1/6", "2/7" та "3/8"митної декларації на паперовому носії та відбитків особистої номерної печатки на ній і проставляння відповідних відміток у графі D/J митної декларації

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

241.703.09.5 У разі відсутності місця для внесення, відомостей у доповнення до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документу:

1. використовується новий комплект аркушів доповнення

2. використовується новий комплект. бланків єдиного адміністративного документу форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3, специфікації форми МД- 8, доповнення форми МД-6

3. використовується бланк специфікації форми МД-8

4. використовуються нові бланки митної декларації форми МД-2, МД-3

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

242.703.09.6 Аркуші з позначенням "4/5" єдиного адміністративного документу і додаткових аркушів митної декларації на паперовому носії не використовуються:

1. при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування

2. при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України (за винятком транзиту)

3. всі варіанти відповідей правильні

4. при поданні періодичної митної декларації, додаткової декларації

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651

 

242.703.09.7. За бажанням особи, яка подає митну декларацію на паперовому носії, допускається оформлення додаткового набору копій аркушів:

1. з позначенням " 1/6" єдиного адміністративного документу і додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і специфікації

2. з позначенням "3/8" єдиного адміністративного документу і додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і: специфікації

3. з позначенням "4/5" єдиного адміністративного документу і додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і специфікації

4. з позначенням "2/7" єдиного адміністративного документу і додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і специфікації

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651

 

244.703.09.8. Допускається застосування:специфікації форми МД-8:

1. при декларуванні технічної допомоги

2. при декларуванні іноземних інвестицій

3. всі відповіді правильні

4. при декларуванні припасів

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №651

 

245.703.09..9 Допускається застосування (специфікації форми МД-8 при поміщенні товарів у митні режими:

1. тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного Кодексу:України і при подальшому реекспорті таких товарів

2. транзиту без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України

3. тимчасового вивезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення: сплати митних платежів відповідно до, розділу X Митного кодексу України і при подальшому реімпорті таких товарів

4. всі варіанти відповідей правильні

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

246.703.09.10 Допускається застосування специфікації форми МД-8 при поміщенні товарів у митні режими:

1. безмитної торгівлі

2. всі варіанти відповідей правильні

3. переробки на митній території

4. транзиту без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від-30.05.2012 № 651.

 

247.703.09.11 У специфікації форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера:

1. 3

2. 8

3. 1

4. 2

Джерело: Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.

 

248.703.10.1 Правові норми та порядок заповнення і використання накладної CMR визначається:

1. Рамковими стандартами всесвітньої митної організації

2. Конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур

3. Конвенцією міжнародного дорожнього перевезення (МДП)

4. Конвенцією про Договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах 1956 року (КДПВ)

Джерело: Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах від 19.05.1956.

 

249.703.10.2 Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах 1956 (КДПВ) застосовується:

1. до всіх договорів міжнародного дорожнього перевезення товарів, що виконуються за винагороду

2. до всіх договорів міжнародного залізничного перевезення товарів, що виконуються за винагороду

3. до всіх договорів, міжнародного морського перевезення товарів, що виконуються за винагороду

4. до всіх договорів міжнародного річкового перевезення товарів, що виконуються за винагороду

Джерело: Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах від 19.05.1956.

 

250.703.10.3 Накладна CMR складається у трьох оригіналах, що підписуються відправником та перевізником. Екземпляри накладної розподіляються так:

1. перший екземпляр передається відправникові вантажу, другий екземпляр слідує з вантажем і призначається для митниці, третій екземпляр залишається у перевізника

2. перший екземпляр передається відправникові вантажу, другий екземпляр слідує з вантажем і призначається одержувачу вантажу, третій екземпляр залишається у справах митниці призначення

3. перший екземпляр передається відправникові вантажу, другий екземпляр слідує з вантажем і призначається одержувачу вантажу, третій екземпляр залишається у перевізника

4. перший екземпляр передається відправникові вантажу, другий екземпляр слідує з вантажем призначається одержувачу вантажу, третій екземпляр залишається у справах митниці відправлення

Джерело: Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах від 19.05.1956.

 

251.703.10.4 Транзит митний режим відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та:

1. із застосуванням заходів митно тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. із застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності !

3. без застосування заходів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4. без застосування заходів yетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: стаття 90 Митного кодексу України.

 

252.703.10.5 Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як :

1. пpoxiдний aбo внyтpiшній тpaнзит

2. прохідний, або каботаж

3. внутрішній транзит або каботаж

4. прохідний або внутрішній транзит, або каботаж

Джерело: стаття 91 Митного кодексу України.

 

253.703.10.6 Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, гак і до таких, що:

1. перебувають на території економічної зони

2. перебувають на митній території України

3. перебувають на митній території Митного союзу

4. вивозяться з митної території України

Джерело: стаття 92 Митного кодексу України.

 

254.703.10.7 Перевантаження товарів, що переміщуються у митному режимі транзиту, з одного транспортного засобу на інший допускається з дозволу :

1. органу доходів і зборів на кордоні

2. органу доходів і зборів призначення

3. органу доходів і зборів у зоні діяльності якого акредитований суб'єкт ЗЕД

4. органу доходів і зборів у зоні діяльності якого проводиться перевантаження

Джерело: стаття 96 Митного кодексу України.

 

255.703.10.8 Якщо перевантаження товарів, що переміщуються у митному режимі транзиту може, бути здійснене без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації таке перевантаження:

1. всі відповіді вірні

2. не допускається

3. допускається без дозволу, та без попереднього інформування органу доходів і зборів

4. допускається без дозволу, але з попереднім інформуванням органу доходів і зборів

Джерело: стаття 96 Митного кодексу України.

 

256.703.10.9 Каботажні перевезення іноземних товарів на борту морського(річкового) судна разом з українськими товарами здійснюється:

1. за умови надання гарантії

2. за умови їх надійної ідентифікації

3. за умови сплати податків

4. не здійснюється

Джерело: статгя 98 Митного кодексу України.

 

257.703.10.10 Навантаження на судна товарів, що перевозяться каботажем та їх вивантаження з цих суден здійснюються:

1. в морських (річкових) портах іноземних держав

2. в морських (річкових) портах за місцем розташування органів доходів і зборів

3. в морських (річкових) портах

4. в морських (річкових) портах за місцем розташування податкових органів Джерело: стаття 99 Митного кодексу України.

 

258.703.10.11 Виконання зобов'язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом:

1. надання підтвердження

2. надання письмового зобов'язання

3. надання органам доходів і зборів митної декларації

4. надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів у способи, що передбачені для цієї митної процедури

Джерело: стаття 305 Митного кодексу України.

 

259.703.10.12 Спосіб забезпечення сплати митних платежів обирається:

1. всі відповіді вірні

2. юридичною особою, яка виступає гарантом забезпечення сплати митних платежів

3. митним інспектором, який здійснює митне оформлення

4. власником товарів, які перебувають під митним контролем

Джерело: стаття 305 Митного кодексу України.

 

260.703.10.13 У яких випадках забезпечення сплати митних платежів не надається?

1. всі відповіді вірні

2. якщо товари переміщуються транзитом митною територією України залізничним транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах зони митного контролю

3. якщо товари переміщуються транзитом митною територією України морським, річковим або повітряним транспортом і під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського(річкового) порту, аеропорту

4. якщо товари переміщуються транзитом митною територією України автомобільним транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску

Джерело: стаття 305 Митного кодексу України.

 

261.703.10.14 Гарантом забезпечення особою своїх зобов'язань перед органами доходів і зборів зі сплати митних платежів можуть виступати:

1. усі суб'єкти підприємницької діяльності

2. фізичні особи, що внесенні до реєстру гарантів

3. юридичні особи, що внесенні до реєстру гарантів

4. юридичні та фізичні особи в Україні

Джерело: стаття 307 Митного кодексу України.

 

262.703.10.15 Фінансова гарантія як забезпечення сплати митних платежів не надається, якщо: сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суму:

1. еквівалентну 200 євро

2. еквівалентну 500 євро

3. еквівалентну 3000 євро

4. еквівалентну 1000 євро

Джерело: стаття 307 Митного кодексу України.

 

263.703.10.16 Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється:

1. не пізніше одного робочого дня після отримання відповідним органом доходів і зборів підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією

2. не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідним органом доходів і зборів підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією

3. вивільнення не здійснюється

4. упродовж місяця з дня отримання відповідним органом доходів і зборів підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією

Джерело: стаття 307 Митного кодексу України.

 

264.703.10.17 . Фінансова гарантія у вигляді письмового зобов'язання, яка надається на суму митних платежів за однією митною декларацією в межах однієї транзитної операції це:

1. індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія

2. генеральна фінансова гарантія

3. загальна фінансова гарантія

4. багаторазова фінансова гарантія

Джерело: стаття 309 Митного кодексу України.

 

265.703.10.18 Хто може виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов'язань перед органами доходів і зборів України зі сплати митних платежів?

1. усі суб'єкти підприємницької діяльності

2. юридичні та фізичні особи в Україні

3. фізичні особи, внесені до реєстру гарантів

4. юридичні особи, внесенні до реєстру гарантів

Джерело: стаття 307 Митного кодексу України.

 

266.703.11.1 Органи доходів і зборів:

1. самостійно класифікують заявлені товари

2. підтверджують заявлений декларантом код товару

3. здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД.

4. класифікують товар для митних цілей

Джерело: стаття 69 Митного кодексу України

 

267.703.11.2 Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів за УКТЗЕД при митному оформленні мають:

1. обов'язковий характер

2. рекомендаційний характер

3. є основою для прийняття остаточного рішення

4. інформаційний або довідковий характер

Джерело: стаття 69 Митного кодексу України.

 

268.703.11.3 Органи доходів і зборів можуть приймати попередні рішення з питань:

1. класифікації товарів (у тому числі комплектних об'єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) згідно з УКТЗЕД; визначення країни походження товарів; надання у випадках, передбачених Митним кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими

2. класифікації товарів (у тому числі комплектних об'єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) відповідно до УКТЗЕД; визначення країни походження товарів

3. класифікації товарів (у тому числі комплектних об'єктів, що постачаються в розібраному стані, декількома партіями протягом тривалого періоду) відповідно до УКТЗЕД; надання у випадках, передбачених Митним кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими

4. визначення країни походження товарів; надання у випадках, передбачених Митним кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими.

Джерело: стаття 23 Митного кодексу України.

 

269.703.11.4 Органом доходів і зборів попередні рішення виносяться:

1. до початку подання митної декларації

2. до заявлення товарів у відповідний митний режим

3. до початку переміщення товарів через митний кордон України

4. на момент подання митної декларації

Джерело: стаття 23 Митного кодексу України.

 

270.703.11.5 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД):

1. складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів

2. затверджується законом України Про Митний тариф України

3. складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України

4. затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Джерело: стаття 67 Митного кодексу України.

 

271.703.11.6 Взяття: проб (зразків) товарів здійснюється посадовими органами органу доходів і зборів у рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для:

1. всі відповіді вірні

2. встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин

3. класифікації товарів згідно з УЗКЗЕД, перевірки задекларованої митної вартості товарів, встановлення країни походження товарів

4. встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність; встановлення належності товарів до таких, що виготовлені з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону

Джерело; стаття 356 Митного кодексу України.

 

272.703 .11.7 У якій кількості беруться проби (зразки) товарів, крім великогабаритних і технічно складних:

1. у мінімальній кількості у і трьох примірниках, кожен з яких є достатнім для проведення досліджень

2. у мінімальній кількості у двох примірниках, кожен з яких є достатнім для проведення досліджень

3. в одному примірнику

4. відповідні вимоги Митним кодексом не встановлені

Джерело: стаття- 356 Митного кодексу України

 

6. 273.703.11.8 У разі проведення досліджень проб (зразків) товарів експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої, влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, декларанти або уповноважені ними особи:

1. правильна відповідь відсутня

2. не можуть бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від органу доходів і зборів, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи)

3. повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) про та зразків товарів і отримати від органу доходів і зборів, яким призначено таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або після отримання органом доходів і зборів примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів

4. можуть бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від органу доходів і зборів, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи)

Джерело: стаття 356 Митного кодексу України.

 

274.703.11.9 Протягом якого строку декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити рішення органу доходів і зборів, прийняте на підставі результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи):

1. протягом 90 днів з дня надходження проб (зразків) до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального Органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2. протягом двох місяців з дня надходження проб (зразків) до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. протягом 45 днів з дня надходження проб (зразків) до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

4. протягом 60 днів з дня надходження проб (зразків) до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формуванням реалізує державну податкову і митну політику

Джерело: стаття 357 Митного кодексу України.

 

275 .703 .11.10 Додаткові та повторні дослідження (аналізи, експертизи) призначаються

1. на письмову, вимогу власника

2. на письмову або усну вимогу власника або вповноваженої ним особи, подану протягом 60 днів з дня їх надходження до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення та протягом 14 днів після закінчення строку їх зберігання у спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення

3. у виключних випадках

4. на загальних підставах

Джерело: стаття 357 Митного кодексу України.

 

276.703.11.1 Взяття проб (зразків) товарів, що перебувають під митним контролем, посадовими особами інших державних органів, а також декларантами або уповноваженими ними особами:

1. дозволяється за наявності вмотивованого письмового рішення керівників відповідних контролюючих органів

2. дозволяється за наявність вмотивованого письмового рішення керівника цього державного органу

3. не допускається

4. здійснюється спільно з посадовими, особами відповідного органу доходів і зборів

Джерело: стаття 356 Митного кодексу України.

 

277.703.11.12 Про взяття проб (зразків) товарів складається:

1. протокол

2. довідка

3. жодних документів не складається

4. акт

Джерело: стаття356 Митного кодексу України

 

278.703.11.13 Додаткові матеріали на клопотання експерта перед органом доходів і зборів, який призначив дослідження (аналіз, експертизу) повинні бути надані у строк, що не перевищує:

1. 15 днів з дня отримання такого клопотання

2. 7 днів з дня отримання такого клопотання

3. 10 днів з дня отримання такого клопотання

4. 5 днів з дня отримання такого клопотання

Джерело: стаття 357 Митного кодексу України

 

279.703.11.14 Нормативи взяття проб(зразків) товарів установлюються:

1. всі відповіді вірні

2. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3. Кабінетом Міністрів України

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

Джерело: стаття 356 Митного кодексу України

 

280.703.11.15 Відбирання у осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил зразків підпису, почерк, проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертизи здійснюється:

1. будь-якою посадовою особою органу доходів і зборів

2. посадовою особою органу доходів і зборів, у провадженні якої перебуває справа про порушення, митних правил

3. експертом спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчо влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову митну політику

4. всі відповіді вірні

Джерело: стаття 51 Митного кодексу України.

 

281.703.12.1 Відповідно до правил ІНКОТЕРМС-2010 кількість умов поставок складає:

1. 13

2. 11

3. 15

4. 10

Джерело: ІКОТЕРМС-2010.

 

282.703.12.2 Правила ІНКОТЕРМС-2010 застосовуються для:

1. загальних поставок

2. міжнародних та внутрішніх поставок

3. міжнародних поставок

4. внутрішніх поставок

Джерело: ІНКОТЕРМС-2010

 

283.703.12.3 Які умови поставок згідно з ІНКОТЕРМС-2010 застосовуються при перевезені будь яким видом чи видами транспорту?

1. В) DAT, DAP, DDP'

2. пункти А) та В)

3. A) EXW, FCA, СРТ, СІР

4. Б) FAS, FOB, CFR, CIF

Джерело: ІНКОТЕРМС-2010.

 

284.703.12.4 Зазналте,7які умови поставок згідно з ІНКОТЕРМС-2010 використовуються при морському та внутрішньому водному транспорті?

1. FCA, CFR, СРТ, DAP

2. DAF, DAT, DAP, DDP

3. FAS, FOB, CFR, CIF

4. EXW, FCA, СРТ, CIP

Джерело: ІНКОТЕРМС-2010

 

285.703.13.1 Митні платежі це:

1. а) митр; б) акцизний податок, що справляється при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України;

2. а) мито; б) акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції); в) податок; на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції);

3. а) мито; б) акцизний податок, що справляється при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України; в) податок на додану вартість, що справляється при ввезенні товарів на митну територію України; г) єдиний збір

4. податки і збори, які стягуються органами податків і зборів при переміщенні товарів через митний кордон України

Джерело: стаття 4 Митного кодексу України

 

286.703.13.2 Мито це:

1. загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

2. податок на товари, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України

3. податок на товари, встановлений. Податковим кодексом України

4. податок на товари, що .переміщуються через митний кордон України

Джерело: стаття 27 Митного кодексу України.

 

287.703.13.3 Об'єктами оподаткування митом є:

1. товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до статті 234 та розділу ХІІ Митного кодексу України, а також розділів V та VI Податкового кодексу України; 2) товари транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 243 Митного кодексу України

2. товари митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами, за винятком випадків, передбачених статтею 234 Митного кодексу України; 2) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 243 Митного кодексу України.

3. товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами; за винятком випадків, передбачених статтею 234 Митного кодексу України; ;2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до статті 234 та розділу ХІІ Митного кодексу України, а також розділів V та VI Податкового кодексу України

4. товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами, крім випадків передбачених статтею 234 Митного кодексу України; 2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до статті 234 та розділу ХІІ Митного кодексу України, а також розділів V та VI Податкового кодексу України; 3) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 243Митного кодексу України.

Джерело: стаття 277 Митного кодексу України.

 

288.703.13.4 В Україні застосовуються такі види мита:

1. сезонне

2. всі відповіді вірні

3. ввізне, вивізне

4. спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне

Джерело: стаття 271 Митного кодексу України.

 

289.703.13.5 Для цілей нарахування митних платежів застосовуються ставки

1. у разі якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації - на день його здійснення

2. на день завершення митного оформлення

3. що діють на день подання органу доходів і зборів митної декларації на товари, а в разі якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації, - на день його здійснення

4. що діють на день подання митному органу митної декларації на товари

Джерело: стаття 295 Митного кодексу України.

 

290.703.14.1 Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є:

1. договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів

2. договірна (контрактна) 'вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів

3. договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної, відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів

4. договірна вартість з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів

Джерело: стаття 19О Податкового кодексу України.

 

291.703.14.2 За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України:

1. а) у митному режимі експорту; б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України; в) у митному режимі безмитної торгівлі; г) у митному режимі вільної митної зони

2. а) у митному режимі експорту; б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України; в) у митному режимі безмитної торгівлі

3. а) у митному режимі експорту;б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України; в) у митному режимі вільної митної зони

4. а) у митному режимі експорту; б) у митному режимі вільної митної зони в) у митному режимі спеціальної митної зони

Джерело: стаття 195 Податкового кодексу України.

 

292.703.14.3 Для нарахування акцизного податку встановлені ставки:

1. адвалорні та специфічні

2. специфічні та комбіновані

3. комбіновані та адвалорні

4. адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно

Джерело: стаття 215 Податкового кодексу України.

 

293.703.14.4 Марками акцизного збору при ввезенні позначаються товари:

1. всі підакцизні товари

2. алкогольні напої

3. алкогольні напої та тютюнові вироби

4. тютюнові вироби

Джерело: стаття 226 Податкового кодексу України.

 

294.703.1,4.5 Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є:

1. дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства

2. дата подання митної декларації для митного оформлення

3. дата оформлення митної декларації

4. дата списання коштів з банківського рахунка платника податку

Джерело: стаття 187 Податкового кодексу України.

 

295.703.15.1 Іноземні товари це:

1. товари, ввезені на митну територію України

2. товари, що втратили митний статус українських товарів

3. товари, що не є українськими відповідно до пункту 61 статті 4, а також товари, що втратили митний статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України

4. товари, що не є українськими

Джерело: стаття 4 Митного кодексу України.

 

296.703.15.2 Митний статус товарів це:

1. належність товарів визначена відповідно до сертифіката про походження товарів

2. належність товарів до українських або іноземних

3. належність товарів визначена відповідно до товаросупровідних документів

4. належність товарів визначена відповідно до сертифікату про походження товарів або декларації про походження товарів

Джерело: стаття 4 Митного кодексу України.

 

297.703.15.3 Документами, що підтверджують країну походження товару є:

1. декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару

2. сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару

3. сертифікат про походження товару

4. сертифікат про:походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару

Джерело: стаття 43 Митного кодексу України.

 

298.703.15.4 Товари, походження яких достовірно не встановлено:

1. випускаються органом доходів і зборів у вільний обіг на митній території України за умови сплати ввізного, мита за повними ставками Митного тарифу України

2. випускаються органом доходів і зборів у вільний обіг на митній території України за умови подальшого подання сертифіката походження

3. перебувають на складі органу доходів і зборів до з'ясування країни походження

4. забороняються до ввезення на митну територію України

Джерело: стаття 48 Митного кодексу України.

 

299.703.15.5 Орган доходів і зборів відмовляє у випуску товарів, якщо цей товар:

1. не має сертифікату

2. походить з країни, яка не є членом світової організації

3. не має документів, які підтверджують країну походження товару

4. походить України товари якої заборонені до переміщення через митний кордон, України згідно з законодавством України

Джерело: стаття 48 Митного кодексу України.

 

З00.703.16.1 Митна вартість товарів які переміщуються через митний кордон України це:

1. контрактна вартість, тобто фактично сплачена ціна або така, що підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на, експорт до країни імпорту

2. заявлена декларантом або визначена органом доходів і зборів вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України, відповідно до Митного кодексу

3. ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень Митного кодексу

4. вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари

Джерело: стаття 49 Митного кодексу України.

 

301.703.16.2 Заявлення митної вартості товарів здійснюється:

1. після прийняття митної декларації до митного оформлення

2. після перевірки коду товару

3. перед митним контролем та митним оформленням

4. під час декларування товарів

Джерело: стаття 52 Митного кодексу України.

 

302.703.16.3 Декларація митної вартості це:

1. заява, що містить відомості про митну вартість товарів

2. документ встановленої форми що подається декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим

3. заява особи органу доходів і зборів за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України

4. письмова заява встановленої форми, що подається декларанту уповноваженою особою та містить відомості щодо митної вартості товарів

Джерело: стаття 4 Митного кодексу України.

 

303.703.16.4 Кількість методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту складає:

1. два (основний та додатковий)

2. три (основний та два другорядні)

3. п'ять (основний та чотири додаткових)

4. шість (основний та п'ять другорядних)

Джерело: стаття 57 Митного кодексу України.

 

304.703 .16.5 Основним методом визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту є:

1. шостий - резервний метод.

2. третій метод - за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

3. другий метод - за ціною договору щодо ідентичних товарів;

4. перший метод - за ціною договору (вартість операції);

Джерело стаття 57 Митного кодексу України.

 

305.703.16.6 Які методи визначення митної вартості товарів можуть застосовуватись у будь-якій послідовності:

1. метод на основі віднімання вартості та метод на основі додавання вартості

2. метод за ціною договору щодо ідентичних товарів та метод за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів

3. метод за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів та метод на основі віднімання вартості

4. метод за ціною договору щодо товарів які імпортуються (вартість операції) та метод за ціною договору щодо ідентичних товарів

Джерело: стаття 57 Митного кодексу України.

 

306.703.16.7 На автоматичне застосування методу визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів які імпортуються (вартість операції), має право:

1. посадова особа органу доходів і зборів

2. декларант або посадова особа органу доходів і зборів

3. уповноважений економічний оператор

4. декларант або уповноважена ним особа

Джерело: стаття 58 Митного кодексу України.

 

307.703.16.8 Митну вартість, відповідно до положень Митного кодексу України, визначає:

1. тільки орган доходів і зборів,, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом послідовного використання 1-5 методів

2. орган доходів і зборів

3. декларант

4. декларант та орган доходів і зборів

Джерело: стаття 51 Митного кодексу України.

 

308.703.16.9 Чи може митна вартість товарів бути визначена до перетину товаром митного кордону України?

1. так, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, митна вартість товарів може бути визначена до перетину товаром митного кордону України

2. ні, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, митна вартість товарів не може бути визначена до перетину товаром митного кордону України

3. так, у випадках, встановлених Митним кодексом України, митна вартість товарів може бути визначена до перетину товаром митного кордону України

4. ні, згідно з положеннями Митного кодексу України, митна вартість товарів не може бути визначена до перетину товаром митного кордону України

Джерело: стаття 51 Митного кодексу України.

 

309.703.16.10 Митну вартість відповідно до положень Митного кодексу України заявляє:

1. декларант або уповноважена ним особа під час декларування товарів

2. декларант під час проведення митного контролю і митного оформлення

3. декларанта або орган доходів і зборів під час декларування товарів

4. підприємство або уповноважена особа під час декларування товарів

Джерело: стаття 52 Митного кодексу України.

 

310.703.16.11 Форма декларації митної вартості та правила її заповнення, встановлюються:

1. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

2. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

3. Кабінетом Міністрів України

4. Митним кодексом

Джерело: стаття 52 Митного кодексу України.

 

311.703.16.12 Перелік документів які підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний, метод її визначення, встановлений:

1. Кабінетом Міністрів України

2. Верховною Радою України

3. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4. Митним кодексом України

Джерело: стаття 53 Митного кодексу України.

 

312.703.16.13 Форма рішення про корегування митної вартості, встановлюється:

1. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

2. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, фінансів.

3. Митним кодексом України'

4. Кабінетом Міністрів України

Джерело: стаття 55 Митного кодексу України.

 

313.703.17.1 Основна мета міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур:

1. всі відповіді вірні

2. встановити тотальне оподаткування товарів, які переміщуються через кордони договірних сторін

3. встановлення єдиних митних забезпечень Договірних Сторін

4. усунути розбіжності у митних правилах і процедурах Договірних Сторін, що можуть, перешкоджати розвиткові міжнародної торгівлі та інших видів міжнародного обміну

Джерело: Закон України від 05 жовтня 2006 року № 227-V.

 

314.703.17.2 Одним із принципів міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур є:

1. затвердження таких принципів роботи, як тотальний митний контроль, а також максимальне практичне використання митного догляду

2. затвердження сучасних методів роботи, таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних, технологій.

3. затвердження сучасних методів роботи, таких як система контролю, яка базується на опитуванні громадян

4. затвердження методів роботи, таких як вибірковий митний контроль, який базується на аудиті .

Джерело: Закон України від 05 жовтня 2006 року № 227-V.

 

315 .703.17.3 Відповідно до міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур митному контролю підлягають:

1. усі товари, крім транспортних засобів, які переміщуються транзитом, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками

2. усі товари, в тому числі транспортні засоби, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з неї, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками

3. усі транспортні засоби, які ввозяться на митну територію залежно від того, чи обкладаються вони митами та податками

4. усі товари, крім транспортних засобів, які вивозяться з митної території, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками

Джерело: Стандартне правило 6.1. Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

 

316.703.17.4 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур для визначення осіб та товарів, у тому числі транспортних засобів, що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки митна служба застосовує:

1. метод вибіркового контролю

2. метод тотального контролю

3. метод пост аудиту

4. метод аналізу ризиків

Джерело: Стандартне правило 6.4. Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

 

317.703.17.5 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, з метою вдосконалення митного контролю митна служба прагне до співробітництва та, укладенняї угод про взаємну допомогу:

1. з транспортними службами

2. з митними службами

3. з правоохоронними службами

4. з прикордонними службами

Джерело: Стандартне правило 6.7 Закону України від 05 жовтня 2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

 

318.703.17.6 3астосування якого принципу суперечить положенням Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур:

1. застосування митних правил та процедур базується на тотальному митному контролі із запровадженням режиму: ліцензування і квотування

2. здійснення програм, спрямованих на постійне удосконалення та підвищення ефективності митних правил та процедур

3. затвердження сучасних методів роботи таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних технологій

4. надання заінтересованим сторонам усієї необхідної інформації стосовно законів, нормативно - правових та адміністративних актів з митного регулювання, митних правил та процедур

Джерело: додаток І до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

 

319.703.17.7 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур перед подачею декларації на товари декларанту дозволяється:

1. вилучати товари, не зазначені в документах

2. застосовувати митне забезпечення

3. здійснювати огляд товарів, брати зразки (проби)

4. змінювати вартість товарів

Джерело: Стандартне правило 3.9 Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

 

320.703.17.8 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, декларант відповідає за:

1. достовірність даних, представлених у декларації, а також сплату мит та податків

2. дотримання маршруту переміщення товарів

3. проходження паспортного, контролю.

4. порядок використання, технічних засобів контролю

Джерело: Стандартне правило 3.8 Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

 

321.703.18.1 Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися:

1. сертифікатом відповідність чи свідоцтвом про визнання відповідності

2. сертифікатом відповідності (свідоцтвом про визнання відповідності) чи рішенням органу сертифікації

3. сертифікатом відповідності чи рішенням органу сертифікації

4. сертифікатом відповідності або сертифікатом про визнання відповідності Джерело: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

 

322.703.18.2 Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні затверджено:

1. наказом Міністерства доходів і зборів України.

2. постановою Кабінету Міністрів України.

3. спільним наказом Міністерства доходів і зборів України та Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики

4. наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики

Джерело: постанова Кабінету Міністрів, України від 14 травня 2008 року № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

 

323.703.18.3 Товари, що ввозяться на митну територію України, не підлягають обов'язковій сертифікації якщо:

1. такі товари перебувають у митному режимі реекспорту

2. такі товари включено до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції

3. такі товари ввезені на митну територію України як іноземні інвестиції

4. такі товари використовуються як дослідні зразки сортів рослин для проведення експертизи на придатність, на їх поширення на підставі документального підтвердження Держветфітослужби

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України".

 

324.703.18.4 Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні затверджено:

1. спільним наказом Міністерства доходів і зборів України та Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики

2. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

3. наказом Міністерства доходів і зборів України

4. постановою Кабінету Міністрів України

Джерело: наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні".

 

325.703.18.5 У разі знищення проб або зразків контрольованого товару під час проведення робіт із сертифікації власник або одержувач контрольованого товару повинен:

1. письмово повідомити про це орган доходів і зборів і подати акт про знищення (руйнування), складений органом із сертифікації.

2. врахувати кількість витрачених проб і зразків контрольованого товару під час подання податкової звітності

3. повідомити про це орган доходів і зборів і скласти разом з ним акт про знищення (руйнування) відібраних проб або зразків товару

4. скласти акт про знищення (руйнування) відібраних проб або зразків товару та подати його до органу доходів і зборів

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

 

326.703.18.6 Завершення митного оформлення окремих товарів, що включені до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції, без сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), можливе за умови, якщо:

1. контрольовані товари ввозяться виключно суб'єктами господарювання

2. контрольовані товари ввозяться суб'єктами господарювання та фізичними особами (у встановлених законами випадках)

3. контрольовані товари не були у користуванні та ввозяться суб'єктами господарювання

4. контрольовані товари були у користуванні та ввозяться суб'єктами господарювання

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

 

327.703.18.7 Митне оформлення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, може здійснюватись на підставі відповідного рішення органу із сертифікації у разі:

1. коли товар класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД, наведеним в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, але не належить до контрольованих товарів

2. якщо назва (опис) та код товару згідно з УКТЗЕД збігаються з назвою продукції та кодом УКТЗЕД, зазначеними в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

3. якщо назва (опис)та/або код товару згідно з УКТЗЕД не збігаються з назвою продукції та/або кодом УКТЗЕД, зазначеними в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

4. ввезення товарів в кількості, яка є недостатньою для проведення сертифікації

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність деяких Постанов Кабінету Міністрів України".

 

328.703.18.8 Свідоцтво про визнання відповідності це:

1. документ який підтверджує що контрольований товар частково відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту, визначеного законодавством

2. документ що підтверджує дійсність поданих документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, установленим законодавством України

3. документ який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю системи екологічного управління, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством

4. документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам встановленим законодавством України

Джерело: Закон України від 7 травня 2001 року № 2406-III "Про підтвердження відповідності".

 

329.703.18.9 Визнання товарів гуманітарною допомогою здійснюється:

1. Центральним органом виконавчої в лади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення

2. Верховною Радою України

3. Кабінетом Міністрів України

4. Міністерством доходів і зборів України

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2000 року № 544 "Про порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги".

 

330.703.18.10 Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, здійснюється:

1. у пункті пропуску через державний кордон України

2. за погодженням з Міністерством доходів і зборів України

3. на загальних підставах

4. першочергово

Джерело: стаття 250 Митного кодексу України.

 

331.703.18.11 Підставою для здійснення гуманітарної допомоги є:

1. письмова згода отримувача

2. рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення

3. рішення міжнародної комісії з надання гуманітарної допомоги

4. пропозиція донора

Джерело: Закон України від 23-жовтня 1999 року № 1192 XIV "Про гуманітарну допомогу"

 

332.703.18.12 Набувачі гуманітарної допомоги це:

1. юридичні особи, що зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в єдиній автоматизованій інформаційній системі органів доходів і зборів

2. юридичні особи, "Які добровільно отримують гуманітарну допомогу в Україні

3. фізичні особи які її потребують і яким вона безпосередньо надається

4. фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається

Джерело: Закон України 23 жовтня 1999 року № 1192-ХІV "Про гуманітарну допомогу".

 

333.703.18.13 Що є підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною:

1. рішення комісыъ гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України

2. письмова згода набувача гуманітарної допомоги

3. письмова згода отримувача

4. письмова пропозиція донора

Джерело: Закон України 23 жовтня 1999 року № 1192-ХІУ "Про гуманітарну допомогу".

 

334.703.18.14 Рішення про надання Україною гуманітарної допомоги приймається:

1. Міністерством закордонних справ України

2. Верховною Радою України або Президентом України

3. Кабінетом Міністрів України

4. Радою національної безпеки і оборони України

Джерело: Закон України 23 жовтня 1999 року № 1192-ХІУ "Про гуманітарну допомогу".

 

335.703.18.15 Відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідних експертиз несе:

1. набувач гуманітарної допомоги

2. донор

3. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення

4. отримувач гуманітарної допомоги

Джерело: Закон України 23 жовтня 1999 року № 1192-ХІУ "Про гуманітарну допомогу".

 

336.703.19.1 Право інтелектуальної власності це:

1. право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності

2. право займатися інтелектуальною або творчою діяльністю

3. право вимагати особливих умов праці для осіб, які займаються певним родом занять

4. право інтелектуальної власності не визначено в національному законодавстві

Джерело: стаття 418 Цивільного кодексу України.

 

337.703.19.2 Митний контроль товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України здійснюється:

1. в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених Митним кодексом та іншими законами України

2. переміщення таких товарів через митний кордон України заборонено

3. в спеціальному порядку визначеному законодавством України

4. на загальних підставах порядку, встановленому для переміщення через митний кордон будь-яких товарів

Джерело: статтяг З97 Митного кодексу України.

 

338.703.19.3 Контрафактні товари це:

1. товари, які заборонено переміщувати через митний кордон України

2. товари виготовлені без дотримання зареєстрованого стандарту виробництва

3. 3. копії товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності

4. товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону;

Джерело: стаття 4 Митного кодексу України.

 

339.703.19.4 Рішення про призупинення митного оформлення товарів з ознаками контрафактності приймає:

1. керівник служби БК та ПМП митниці

2. інспектор сектору з питань захисту прав інтелектуальної власності

3. керівник органу доходів і зборів або особа, яка виконує його обов'язки

4. посадова особа, яка виявила ознаки контрафактного товару

Джерело: стаття 399 Митного кодексу України.

 

340.703.19.5 Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності складається:

1. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України

2. органом доходів і зборів

3. Департаментом прав інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки

4. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Джерело: стаття398 Митного кодексу України.

 

341.703.19.6 Об'єкти права інтелектуальної власності визначає:

1. Митний кодекс України

2. Господарський кодекс України

3. Кримінальний кодекс України

4. Цивільний кодекс України

Джерело: стаття 420 Цивільного кодексу України.

 

342.703.20.1 Відповідальність за контрабанду зброї, бойових припасів та вибухових речовин передбачається:

1. Кримінальним кодексом України (стаття 201)

2. Кримінально процесуальним кодексом України (стаття 190)

3. Митним кодексом України (стаття 340)

4. Кримінальним кодексом України (стаття 305)

Джерело: стаття 201 Кримінального кодексу України

 

343.703.20.2 Предметом злочину, передбаченого статтею 305 Кримінального кодексу України, є:

1. бойові припаси та вибухові речовини

2. наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги, прекурсори, фальсифіковані лікарські засоби

3. товари у великому розмірі

4. стратегічно важливі сировинні товари

Джерело: стаття 305 Кримінального кодексу України.

 

344.703.20.3 Контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вважається, коли вони переміщуються через митний кордон України:

1. без попереднього повідомлення відповідного митного органу про ввезення зазначених речовин

2. поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю

3. при відмові сплачувати податки і збори

4. без попереднього повідомлення відповідного митного органу про вивезення зазначених речовин

Джерело: стаття 305 Кримінального кодексу України.

 

345.703.20.4 Обставинами, що обтяжують відповідальність, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення є:

1. вчинення правопорушення, неповнолітнім

2. вчинення в стані крайньої необхідностг ,

3. вчинення правопорушенням стані неосудності

4. повторне вчинення протягом одного року однорідного правопорушення за яке вже особу було піддано адмінстягненню

Джерело: стаття 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

346.703.20.5 Обставинами, що виключають провадження у справах про адмінправопорушення згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення є:

1. вчинення правопорушення в стані сп'яніння

2. вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання

3. вчинення правопорушення вагітною жінкою

4. вчинення правопорушення неосудною особою

Джерело: стаття 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

347.703.20.6 Відповідно до статті 201 Кримінального кодексу України предметом контрабанди є:

1. стратегічно важливі сировинні товари за умови, що вони ввозяться в Україну, товари, якщо вони переміщуються у великих розмірах

2. культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, радіоактивні матеріали, зброя (крім гладкоствольної мисливської та боєприпасів до неї) боєприпаси спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації

3. наркотичні засоби, психотропні речовини та. прекурсори

4. наркотичні засоби

Джерело: стаття 201 Кримінального кодексу України

 

348.703.20.7 Перелік обставин, що обтяжують відповідальність за вчинення адмінправопорушення:

1. може доповнюватись тільки курівником митного органу або судом

1. може доповнюватись тільки судом

2. є вичерпний та не може бути доповнений

3. може доповнюватись особою, яка розглядає справу

Джерело: стаття 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

349.703.20.8 Мета контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів?

1. установлення джерел виготовлення осіб, що реалізують наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

2. недопущення до переміщення через митну територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3. допуск до переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митну територію України

4. виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб які беруть участь у цьому разом з іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність

Джерело: стаття 456 Митного кодексу України.

 

350.703.20.9 Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе:

1. здійснення митного контролю

2. здійснення митного контролю та митного оформлення

3. особистий огляд, розгляд справи, винесення постанови

4. виконання процесуальних дій, зазначених у статті 508 Митного кодексу України, розгляд справи, винесення постанови та її перегляд у зв'язку з оскарженням (внесенням подання прокурора)

Джерело: стаття 486 Митного кодексу України.

 

351.703:20.10 Докази у справі про порушення митних правил є:

1. фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність порушення митних правил, в діях чи бездіянні особи і які встановлюються протоколами слідчих дій чи іншими документами

2. офіційні дані від правоохоронних, органів, а також очевидців правопорушення, які надали інформацію

3. дані, які офіційно надані правоохоронними органами на основі яких особу притягують до адміністративної чи кримінальної відповідальності

4. будь-які фактичні дані на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

Джерело: стаття 495 Митного кодексу України.

 

352.703.20.11 Свідок у справі про порушення митних правил є:

1. будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил за умови, що дана особа не зацікавлена у результатах справи

2. особа, яка здійснює провадження по справі

3. тільки особа, яка затримала підозрювану особу на місці вчинення злочину

4. будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил

Джерело: стаття 504 Митного кодексу України

 

353.703.20.12 Понятими у справі про порушення митних правил є:

1. особи які є осудними і досягли 18 років

2. особи, що володіють мовою, знання якої необхідне для здійснення перекладу під час провадження у справі про порушення митних правил і які мають інформацію про вчинення правопорушення

3. особи, яким відомі обставини,.що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил

4. особи, які залучаються до участі у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у справі

 

Джерело: стаття 505 Митного кодексу України.

354.703.20.13 Провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим:

1. з моменту отримання інформації про вчинення особою ПМП або затримання особи на місці вчинення правопорушення

2. з моменту передачі справи до підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

3. з моменту складення протоколу про ПМП.

4. з моменту виявлення ПМП

Джерело: статта 488 Митного кодексу України.

 

355.703.20.14 Суб'єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил є:

1. громадяни, які на:момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами - посадові особи цих підприємств

2. посадові особи підприємств, що займаються зовнішньо - економічною діяльністю при умові, якщо ці особи є Громадяни України

3. посадові особи підприємств, що займаються зовнішньо - економічною діяльністю при умові, якщо ці особи досягли вісімнадцяти років

4. громадянин чотирнадцятирічного віку, у тому числі громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

Джерело: стаття 459 Митного кодексу України.

 

356.703.20.15 Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний України це:

1. незаявлення відомостей про товари, що підлягають декларуванню у разі переміщення через митний кордон України

2. незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України

3. переміщення товарів і транспортних засобів поза митним контролем

4. переміщення товарів з приховуванням від митного контролю та незаявлення при цьому за встановленою формою точних відомостей про дані товари

Джерело: стаття 472 Митного кодексу України.

 

357.703.20.16 Порядок проведення контрольованої поставки визначається:

1. нормативно-правовим актом Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України

2. нормативно правовим актом Служби безпеки України зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

3. Митним кодексом України і відповідним нормативно-правовим актом центрального, органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову, і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, без обов'язкового погодження з Генеральною прокуратурою України

4. Митним кодексом України відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим із Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

Джерело: стаття 456 Митного кодекс України.

 

358.703.20.17 Чи тягне за собою адміністративну відповідальність допущення у митній декларації помилок?

1. тягне адміністративну відповідальність не залежно від характеру помилки

2. тягне адміністративну відповідальність залежно від характеру помилки

3. не тягне адміністративну відповідальність

4. не тягне адміністративну відповідальність, якщо помилки не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо такі помилки не допускаються систематично

Джерело: стаття 460 .Митного кодексу України

 

359.703.20.18 Підстави для порушення справи про ПМП:

1. безпосереднє виявлення посадовими особами органів доходів і зборів порушення митних правил або встановлення цього факту за офіційними письмовими повідомленнями, які отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 Митного кодексу, митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій

2. заяви громадян та публікації

3. публікації чи інше оприлюднення матеріалів щодо обставин порушення митних правил і причетності до такого порушення конкретної особи (осіб)

4. установлення окремих ознак порушення митних правил у результаті безпосереднього вивчення посадовими особами органів доходів і зборів документальних, матеріалів такі ознаки

Джерело: стаття 491 Митного кодексу України.

 

360.703.20.19 Строк адміністративного затримання обчислюється:

1. з моменту ознайомлення особи з рішенням про адміністративне затримання, а якщо особа перебуває в стані сп'яніння - з часу її витверезіння, крім випадків, коли норми Митного кодексу України не передбачають конфіскацію

2. з моменту ознайомлення особи із рішенням про адміністративне затримання, крім випадків, коли норми Митного кодексу України не передбачають конфіскацію

3. з моменту, складення протоколу про порушення митних правил

4. з моменту до ставлення особи до службового приміщення органу доходів і зборів або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій є можливим, а якщо особа перебуваєш стані сп'яніння - з часу її витверезіння

Джерело: стаття 507 Митного кодексу України.

 

361.703.20.20 Відповідно до статті 509 Митного кодексу України опитування осіб, які притягуються: до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб належить:

1. не являється ні процесуальною дією, ні невідкладною слідчою дією і може бути проведено інспектором відділу митного оформлення

2. до невідкладних слідчих дій, що проводиться слідчим Служби безпеки України та наглядовим прокурором

3. до невідкладних слідчих дій, що проводиться тільки слідчим Служби безпеки України

4. до процесуальних дій, що здійснюється посадовою особою органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил та фіксується відповідним протоколом

Джерело: 509 Митного кодексу України

 

362.703.20.2 У разі укладення мирової угоди у справі про порушення митних правил, орган доходів і зборів зобов'язується:

1. при провадженні у справі про порушення митних правил щодо особи, яка вчинила правопорушення, призупинити на строк 10 днів для з'ясування обставин справи

2. при провадженні у справі про порушення митних правил щодо особи, яка вчинила правопорушення, не припиняти таке провадження

3. припинити провадження у справі про порушення митних правил щодо цієї особи, але митне оформлення не здійснювати.

4. припинити провадження у справі про порушення митних правил щодо цієї особи та здійснити митне оформлення задекларованих нею товарів відповідно до заявленого митного режиму

Джерело: стаття 521 Митного кодексу України.

 

363.703.20.22. Якщо справи про порушення митних правил розглядаються органами доходів зборів, адміністративне стягнення може бути накладено:

1. не пізніше як через 15 днів з дня вчинення ПМП

2. не пізніше як через 15 днів з дня виявлення ПМП

3. не пізніше як через один місяць з дня виявлення ПМП

4. не пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення ПМП, а у разі вчинення правопорушень, передбачених статтями 469, 477 - 481, 485 Митного кодексу України - не пізніше ніж через шість місяців з дня їх виявлення.

Джерело: стаття 467 Митного кодексу України.

 

364.703.20.23 У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення може бути накладено:

1. не пізніше ніж через три, місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення

2. не пізніше як через 2 місяці з дня відмови у порушенні кримінальної справи або її закриття

3. не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення ПМП, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення

4. не пізніше як через 2 місяці з дня закриття кримінальної справи

Джерело: стаття 467 Митного кодексу України.

 

365.703.20.24 Якщо справи про порушення митних правил розглядаються судами (суддями) адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено:

1. не пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469,477-485 цього Митного кодексу України, - не пізніше ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень

2. не пізніше як через 1 місяць з дня вчинення ПМП, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через 1 місяць з дня його виявлення

3. не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення ПМП, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення

4. не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення ПМП, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через 3 місяці з дня його виявлення

Джерело: стаття 467 Митного кодексу України.

 

366.703.20.25 Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів:

1. порушення встановленого Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів, коли ще не закінчився термін переробки товарів

2. порушення встановленого Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів

3. порушення встановленого Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів, які були ввезені в Україну

4. порушення встановленого Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів, у тому числі невивезення за межі митної території України (неввезення на митну територію України) товарів, що перемішувалися через митний кордон України з метою переробки, та/або продуктів їх переробки після закінчення строку переробки

Джерело: стаття 480 Митного кодексу України.

 

367.703.20.26 Порушення митних правил є:

1. протиправне умисне або з необережності діяння, за яке Митним кодексом України та Кодексом України "Про адміністративні правопорушення" накладається стягнення

2. проступок, який є протиправним та характеризується посяганням на нормальні умови роботи органів доходів і зборів і конкретні правила, встановлені законодавством, зокрема Митним кодексом України

3. протиправне умисне діяння, за яке Митним кодексом України накладається стягнення

4. адміністративне правопорушення, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного оформлення також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів Митним кодексом чи іншими законами України, і за які Митним кодексом України і передбачена; адміністративна відповідальність

Джерело: Стаття 458 Митного кодексу України.

 

368.703.20.27 Компроміс у справі про порушення митних правил полягає :

1. в укладенні мирової угоди, в усній формі, між адвокатом особи, що вчинила порушення митних правил та органом доходів і зборів посадова особа якого здійснює провадження у справі про ПМП

2. в укладенні мирової угоди, в усній формі, між особою, що вчинила порушення митних правил та органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі про ПМП

3. в укладенні мирової угоди, у письмовій та усній формі, між особою, що вчинила порушення митних правил та органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження справі про ПМП

4. в укладенні мирової угоди, у письмовій формі, між особою, що вчинила порушення митних правил та органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі про ПМП

Джерело: стаття 521 Митного кодексу України.

 

369.703.20.28 Чи підлягає оскарженню мирова угода у справі про порушення митних правил?

1. мирова угода у справі про порушення митних правил підлягає оскарженню протягом одного місяця дня її укладення

2. мирова угода у справі про порушення митних правил підлягає оскарженню протягом 15 днів з дня її укладення

3. мирова угода у справі про порушення митних правил оскарженню не підлягає

4. мирова угода у справі про порушення митних правил підлягає оскарженню протягом 10 днів з дня її укладення

Джерело: стаття 521 Митного кодексу України.

 

370.703.20.29 Контрабанда як злочин може бути вчинена:

1. з необережності

2. умисно або з необережності, коли особа не може передбачити шкідливі наслідки діяння

3. умисно чи з необережності

4. тільки умисно

Джерело: впостанова Пленуму Верховного Суду України ід 03 червня 2005 року № 8 Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил.

 

371.703.20.30 Протокол про порушення митних правил підписується:

1. посадовою особою, яка його склала, якщо при складанні протоколу була присутня особа, яка притягується до відповідальності - протокол підписується і цією особою, а за наявності свідків - і свідками

2. керівником органу доходів і зборів, старшим чергової зміни, свідками

3. старшим чергової зміни, особою яка укладала протокол про порушення митних правил

4. старшим чергової зміни, особою, яка складала протокол про порушення митних правил, свідками, понятими

Джерело: стаття 494 Митного кодексу країни України

 

372.703.21.1 Книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП) складається з:

1. 4, 6, 12, 18 листків

2. 4, 6,10,12 листків

3. 4, 6,12, 20 листків

4. 4, 6,14, 20 листків

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

373.703.21.2 Строк дії книжки міжнародного дорожнього перевезення (МДП) може бути продовжений:

1. не може бути продовжений

2. гарантійним об'єднанням України

3. міжнародним гарантійним об'єднанням

4. митною адміністрацією

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

З74.703.21.3 Обмеження щодо кількості митниць відправлення і призначення визначені Конвенцією міжнародного дорожнього перевезення (МДП):

1. кількість митниць відправлення, та призначення не перевищує 4-х

2. кількість митниць відправлення не перевищує 2-х, призначення необмежено

3. кількість митниць відправлення необмежена, призначення не перевищує 4-х

4. кількість митниць відправлення не перевищує 4-х, призначення необмежена

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

375.703.21.4 Держатель книжки міжнародного дорожнього перевезення (МДП), який здійснює міжнародне дорожнє перевезення (МДП) і прибуває в Україну з іншої країни, або держатель книжки міжнародного дорожнього перевезення (МДП), який здійснює міжнародне дорожне перевезення (МДП) і виїжджає за кордон, повинен мати:

1. всі відповіді вірні

2. свідоцтво про допущення

3. на транспортному засобі реєстраційний номерний знак, літери якого відповідають латинському алфавітові, прямокутні таблички з надписом "TIR", що відповідають вимогам статті 16 Конвенції міжнародного дорожнього перевезення (МДП), а також розпізнавальний знак, держави, у якій зареєстровано цей транспортний засіб

4. реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968)

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

376.703.21.5 У разі складання протоколу про порушення митних правил, книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП) закривається та вилучається митницею:

1. якщо наявні підчищення, неналежні виправлення чи неправдиві дані або була одержана незаконним шляхом

2. якщо розмір податків на імпорт перевищує 50000 доларів США

3. у випадку втрати товару

3. у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП)

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

377.703.21.6 Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезень товарів під митними печатками й пломбами заповнюється:

1. англійською та українською мовами

2. англійською та французською мовами

3. будь-якою мовою країн - учасниць міжнародного дорожнього перевезення (МДП)

4. українською мовою

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

378.703.21.7 На транспортний засіб, що допущений до перевезень товарів під митними печатками, й пломбами за типом конструкції та експортується в іншу країну:

1. не потрібно проведення додаткової процедури допущення

2. порядок допущення визначається митним органом країни призначення

3. вимагається процедура допущення в індивідуальному порядку

4. вимагається процедура допущення за типом конструкції

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

379.703.21.8 Книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП) не приймається до оформлення, якщо:

1. у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено державні номерні знаки транспортних засобів

2. у графі 11 вантажного маніфесту не проставлено вагу товару3. у графі 9 першої, (титульної), сторінки обкладинки не зазначено номер та строк дії свідоцтва(в) про допущення

4. всі відповіді вірні

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації Положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

380.703.21.9 У випадках, коли неможливо встановити, на якій території сталося порушення процедури міжнародного:дорожнього перевезення (МДП), вважається, що воно сталося на території:

1. країни попереднього митного транзиту

2. країни призначення

3. де воно було виявлено

4. країни відправлення

Джерело: стаття 37 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року

 

381.703.21.10 При виявленні нестачі товару, що переміщувався з використанням книжки міжнародного дорожнього:перевезення (МДП):

1. транспортний засіб не затримується, книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП) не вилучається

2. книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП) вилучається

3. транспортний засіб затримується, книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП) закривається

4. транспортний засіб затримується

Джерело: наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП".

 

382.703.22.1 Відповідно, до Конвенції про міжнародні залізничні Перевезення, регламент міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів застосовується:

1. до міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницями на території держав учасниць без застосування Єдиних правил ЦІМ

2. до міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницями на території держав-учасниць, із застосуванням Єдиних правил ЦІМ

3. міжнародних перевезень вантажів залізницями на території держав-учасниць без застосування Єдиних правил ЦІМ

4. міжнародних перевезень окремих видів вантажів залізницями на території держав-учасниць без застосування Єдиних правил ЦІМ

Джерело: додаток С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

383.703.22.2 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, комісія із залізничного сприяння:

1. встановлює свій внутрішній регламент

2. видає спеціальні директиви з перевірки рахунків

3. .висловлюється з усіх питань про полегшення перетину кордонів в міжнародному залізничному сполученні, рекомендує стандарти, методи, процедури й практику для полегшення залізничного сполучення

4. надає державам членам звіт про управління, фінансовий звіт, а також рішення і рекомендації

Джерело: стаття 19 Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

384.703.22.3 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, згідно з договором перевезення перевізник зобов'язується:

1. перевозити транспортні засоби до пункту: пропуску та передавати їх для подальшої доставки

2. перевозити пасажирів, багаж, транспортні засоби до місця призначення та видати багаж і транспортні засоби у місцях призначення

3. перевозити виключно ручну поклажу і багаж до місця призначення

4. перевозити багаж і транспортні засоби до пункту перетину митного кордону

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

385.703.22.4 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, вартість перевезення:

1. сплачується на підставі договору, між окремими державами

2. сплачується завчасно

3. сплачується після доставки вантажу та транспортних засобів

4. не сплачується за винятком окремої угоди між пасажиром і перевізником

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

386.703.22.5 Пасажир має право безподаткової оплати брати з собою в пасажирський вагон:

1. легко займисті речовини

2. домашні тварини, вагою більше 36 кг

3. тварини, вагою більше 18 кг

4. легкі для перенесення предмети (ручну поклажу)

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

387.703.22.6 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, пасажир і зобов'язаний виконувати формальності, яких вимагає митниця під час проїзду при перевезенні з собою предметів:

1. присутність при огляді цих предметів не є обов'язкова, якщо не переміщуються заборонені предмети

2. присутність при огляді цих предметів не є обов'язкова, якщо закони і настанови кожної держави не передбачають винятків

3. присутність при огляді цих предметів не є обов'язкова

4. він повинен бути присутнім при огляді цих предметів

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

З88.703.22.7 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, договірні зобов'язання що стосуються перевезення багажу:

1. повинні бути відмічені в аткі загальної форми, що вручається пасажирові

2. повинні бути відмічені в багажній квитанції, що вручається пасажирові

3. повинні бути відмічені в комерційному акті, що вручається пасажирові

4. повинні бути відмічені в залізничній накладній СМГС і ЦІМ, що вручається пасажирові

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

389.703.22.8 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, договірні зобов'язання з перевезення транспортних засобів повинні бути вказані:

1. в здаточному списку, який видається пасажирові

2. в транспортній накладній, яка пасажирові не видається

3. в комерційному акті, який видається пасажирові

4. в транспортній накладній, яка видається пасажирові

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

390.703.22.9 Відповідно до конвенції про міжнародні залізничні перевезення правомочна особа може. без подальших доказів вважати багаж втраченим:

1. якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 14 днів після вимоги про видачу

2. якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 5 днів після вимоги про видачу

3. якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 10 днів після вимоги про видачу

4. якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 3 днів після вимоги про видачу

Джерело: Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980.

 

391.703.22.10 Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, перевізник у будь-який момент має право:

1. здійснити перевірку вмісту відправлення без присутності вповноваженої особи і без присутності незалежних свідків

2. здійснити перевірку товаросупровідних документів, перевірка вмісту відправлення не здійснюється

3. здійснити перевірку вмісту відправлення за присутності уповноваженої особи, в інших випадках багаж до перевезення не приймається

4. за присутності уповноваженої особи здійснити перевірку вмісту відправлення (у випадку, коли це неможливо, перевізник запрошує двох незалежних свідків)

Джерело: Додаток В до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980