Таможенное оформление: +38 044 502 71 32

Грузоперевозки: +38 067 243 36 13

Электронная почта: info@растаможка.kiev.ua

Інкотермс 2010 Правила ICC для використання торгівельних термінів в національній та міжнародній торгівлі

Дата вступу в силу: 1 січня 2011 року. 

Увага! Сторони можуть посилатися не тільки на норми Інкотермс 2010, а і на Інкотермс 2000 або Інкотермс 1990. Однак, посилаючись на більш ранні версії, необхідно чітко вказувати про яку саме редакцію ідеться, оскільки за замовчуванням вказуючи в договорі базис поставки Інкотермс, вважається, що мається на увазі остання з діючих на день укладення договору редакцій.

Введення.

Правила Incoterms © (Інкотермс) представляють скорочені за першими трьома літерами торгівельні терміни, які відображають підприємницьку практику в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів. Правила Інкотермс визначають в основному обов'язки, вартість і ризики, що виникають при доставці товару від продавців до покупців. 

Як використовувати правила Incoterms ® 2010 (Інкотермс 2010) 

 1. Шляхом інкорпорації Incoterms ® 2010 (Інкотермс 2010) у Ваш договір купівлі-продажу:
  При бажанні застосувати Incoterms ® 2010 (Інкотермс 2010) необхідно чітко вказати на це у Вашому договорі наступним чином: «[обраний термін Інкотермс, включаючи пойменоване місце, відповідно до] Incoterms ® 2010» / Інкотермс 2010 ».
 2. Шляхом обрання відповідного терміна Інкотермс: 
  Обраний термін Інкотермс повинен відповідати товару, способу його транспортування і, крім того, відображати, наскільки сторони мають намір внести додаткові зобов'язання, наприклад, зобов'язання продавця або покупця щодо організації перевезення або страхування. Пояснення до кожного терміна містять інформацію, корисну для здійснення такого вибору. Який би термін не був обраний, сторонам слід враховувати, що на тлумачення їх договору можуть вплинути звичаї портів чи інших пунктів. 
 3. Шляхом можливо більш точного визначення пункту або порту: 
  Обраний термін Інкотермс може працювати, тільки якщо сторони визначили пункт або порт, а ще краще, якщо сторони визначили по можливості якомога точніше такий пункт або порт. Гарним прикладом такого уточнення є наступний: «FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms ® 2010». Згідно термінам Інкотермс Ex Works (EXW, Франко завод), Free Carrier (FCA, Франко перевізник), Delivered at Terminal (DAT, Поставка на терміналі), Delivered at Place (DAP, Поставка в пункті), Delivered Duty Paid (DDP, Постачання з оплатою мита), Free Alongside Ship (FAS, Вільно вздовж борту судна) і Free on Board (FOB, Вільно на борту), пойменований пункт представляє місце, де здійснюється поставка і перехід ризику на покупця. Згідно термінам Інкотермс Carriage Paid To (CPT, Перевезення оплачена до), Carriage and Insurance Paid To (CIP, Перевезення і страхування оплачені до), Cost and Freight (CFR, Вартість і фрахт) і Cost, Insurance and Freight (CIF, Вартість, страхування та фрахт), пойменований пункт відрізняється від місця поставки. Згідно з цими чотирма термінами Інкотермс, пойменований пункт означає місце призначення, до якого оплачується перевезення. Щоб уникнути сумнівів або суперечок вказівки на таке місце, як на пункт або місце призначення, можуть бути далі визначені шляхом вказівки на точний пункт в цьому пункті чи місці призначення. 
 4. Слід пам'ятати, що Інкотермс не представляють собою повний договір купівлі-продажу: 
  Правила Інкотермс тільки вказують, яка зі сторін договору купівлі - продажу повинна здійснити необхідні для перевезення і страхування дії, коли продавець передає товар покупцю, і які витрати несе кожна із сторін. Правила Інкотермс не вказують на ціну, що підлягає сплаті або спосіб оплати. Вони також не регламентують перехід права власності на товар або наслідки порушення договору. Ці питання зазвичай визначаються в ясно виражених умовах у договорі купівлі-продажу або у праві, застосованому у такому договорі. Сторони, однак, повинні враховувати, що строго обов'язковий національний закон (mandatory local law) може мати перевагу щодо будь-яких аспектів договору купівлі-продажу, включаючи обраний термін Інкотермс. 

Основні риси Інкотермс 2010

1. Число термінів Інкотермс скорочено з 13 до 11. 

Це стало можливо шляхом включення двох нових термінів, які можуть бути використані незалежно від узгодженого способу перевезення, а саме: 

DAT (Постачання на терміналі) і DAP (Постачання в місці призначення) замість термінів Інкотермс 2000 DAF (Постачання на кордоні), DES (Постачання із судна), DEQ (Постачання з причалу) та DDU (Постачання без оплати мита). 

Згідно із зазначеними двома новими термінами, постачання здійснюється в узгодженому місці призначення: по терміну DAT (Постачання на терміналі) шляхом надання товару в розпорядження покупця нерозвантаженим з прибулого транспортного засобу (як це було раніше за терміном DEQ (Постачання з причалу); по терміну DAP (Постачання в місці призначення) також шляхом надання товару в розпорядження покупця, але готовим для розвантаження (як це було раніше по термінам DAF (Постачання на кордоні), DES (Постачання із судна) і DDU (Постачання без оплати мита). Зазначені нові правила зробили зайвими правила Інкотермс 2000 DES (Поставка з судна) і DEQ (Постачання з причалу). Вказівка на термінал в терміні DAT (Постачання на терміналі) може бути в порту, і тому термін DAT може без побоювання бути використаний в тих випадках, коли застосовувався термін Інкотермс 2000 DEQ (Постачання з причалу). Аналогічно, «транспортний засіб», що прибув у терміні DAP (Постачання в місці призначення) може бути судном, а узгоджене місце призначення - портом призначення: отже, DAP (Постачання в місці призначення) може без побоювання бути використаний в тих випадках, коли застосовувався термін Інкотермс 2000 DES (Поставка з судна). Зазначені нові правила, як і їх попередники, є термінами «прибуття (delivered terms)», тобто продавець несе всі витрати (крім витрат по митному очищенню для ввезення, якщо вона застосована) і ризики, пов'язані з доставкою товару до погодженого місця призначення. 

2.Класифікація 11 термін Інкотермс 2010 

Одинадцять термінів Інкотермс 2010 можна розділити на дві окремі групи: 

EXW Ex Works Франко завод  Термін «Франко завод» означає, що продавець виконує своє зобов'язання по постачанню, коли він передає товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві (заводі, фабриці, складі і т.п.). Зокрема, він не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, наданий покупцем, а також за митне очищення товару для ввезення, якщо не обумовлено інше, покупець несе всі витрати і ризики у зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Таким чином, цей термін покладає на продавця мінімальні обов'язки. Він не застосовується, якщо покупець не в змозі здійснити сам або забезпечити виконання експортних формальностей. У цьому випадку повинен використовуватися термін FCA.
FCA Free Carrier  Франко перевізник 

Термін «Франко перевізник» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання по поставці товару, який пройшов митне очищення для ввезення, з моменту передачі його в розпорядження перевізника в обумовленому пункті. При відсутності вказівки покупця про такийу пункт, продавець має право визначити такий пункт сам серед низки подібних пунктів, де перевізник приймає товар у своє розпорядження. У тих випадках, коли згідно комерційній практиці для укладання договору перевезення необхідно сприяння продавця (при перевезенні товару повітряним або залізничним транспортом), він може діяти в таких випадках за рахунок і на ризик покупця. 

Цей термін може бути використаний при здійсненні перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. 

Перевізник означає особу, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаному перевезенні. Якщо покупець уповноважує продавця поставити товар особі, яка не є перевізником, наприклад, експедитору, продавець вважається тим, хто виконав свій обов'язок щодо поставки товару з моменту передачі його на зберігання даній особі. 

Транспортний термінал означає залізничну станцію, причал, контейнерний термінал або подвірря, пункт щодо прийняття різних видів вантажів, тобто будь-яких контейнерів та/або піддонів, незалежно від застосування ISO, трейлерів, причепів, обладнання типу ро-ро, igloos, що застосовувються будь-якими засобами транспорту.

CPT  Carriage Paid to  Перевезення оплачено до 

«Перевезення оплачено до» означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення. 

Ризик загибелі або пошкодження товару, а також будь-якого збільшення витрат, що виникає після передачі товару перевізнику, переходить з продавця на покупця, коли товар передано в розпорядження перевізника. 

Перевізник визначає особу, яка відповідно до договору перевезення зобов'язується здійснити перевезення або організувати перевезення морським або повітряним шляхом, залізничним або автомобільним транспортом, по внутрішніх водних лініях або змішане перевезення. 

При здійсненні перевезення декількома перевізниками в погодженому напрямку, ризик загибелі або пошкодження переходить, коли товар передано в розпорядження першого перевізника. 

Відповідно до терміна СРТ, в обов'язки продавця входить здійснення необхідного для вивозу митного очищення товару. 

Даний термін може застосовуватися для всіх видів перевезення, включаючи змішані перевезення. 

CIP  Carriage and Insurance Paid to  Перевезення і страхування оплачені до 

«Провезення та страхування оплачені до» означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що і відповідно до терміна СРТ, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків загибелі або пошкодження товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхування й оплачує страхову премію. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з терміном СIP від продавця потрібно лише забезпечення страхування на мінімальних умовах. 

Згідно з даними умовами, продавець зобов'язаний забезпечити митне очищення товару для експорту. Цей термін може використовуватися при перевезенні товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. 

DAT  Delivered at Terminal  Постачання на терміналі  Термін DAT (поставка до терміналу) замінює собою термін DEQ: товар надається в розпорядження покупця нерозвантаженим з прибулого транспортного засобу. DAT на відміну від DEQ застосовно для мультимодальних перевезень. За оцінками експертів з логістики постачання до терміналу DAT відповідає найбільше практиці логістики в порту. 
DAP  Delivered at Place  Поставка в місці призначення Термін DAP (поставка в місці призначення) є загальним становищем, при якому важливо точно вказати місце призначення. Термін DAP замінює собою три терміни: DAF, DES, DDU, і передбачає, що товар надається покупцеві вже готовим для розвантаження (в наших умовах для перевантаження під митним контролем, або ж для розмитнення). 
DDP  Delivered Duty Paid  Постачання з оплатою мита 

«Поставка з оплатою мита», означає, що продавець вважається тим, хто виконав свої обов'язки з моменту надання товару в узгодженому пункті в країні ввезення. Продавець несе всі ризики і витрати, пов'язані з ввезенням товару, включаючи оплату податків, мита та інших зборів, які справляються при ввезенні товарів. У той час як термін «З заводу» покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін «Поставка з оплатою мита» припускає максимальні обов'язки продавця. 

Даний термін не може використовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. 

Якщо між сторонами погоджено, що на покупця покладаються обов'язки по митному очищенню товару, що ввозиться та оплату відповідних мит, слід застосувати термін DDU. 

Якщо між сторонами погоджено, що оплата деяких стягнутих у зв'язку з ввезенням витрат (наприклад, податку на додану вартість, VAT), покладається на продавця, то це повинно бути прямо вказано шляхом додавання відповідних слів: «Поставка з оплатою мита, без оплати VAT, (Узгоджений пункт призначення)».

Даний термін може застосовуватися незалежно від способу перевезення товару. 

Правила для морського і внутрішнього водного транспорту 

FAS Free Alongside Ship  Вільно вздовж борту судна  «Вільно вздовж борту судна» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання з поставки, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в узгодженому пункті відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами ФАС (FAS) на покупця покладається обов'язок по очищенню товару від мит для його вивезення. Цей термін не слід застосовувати, коли покупець прямо чи побічно не в змозі забезпечити виконання митних формальностей.

FOB 

Free on Board  Вільно на борту 

«Вільно на борту» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання по поставці з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами FOB на покупця покладаються обов'язки з очищення товару від мит для його експорту. 

Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна FAS. 

CFR  Cost and Freight  Вартість і фрахт 

«Вартість і фрахт» означає, що продавець зобов'язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, однак ризик втрати або ушкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. За умовами CFR на продавця покладаються обов'язки з очищення товару від мит для його вивезення. 

Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CPT

CIF  Cost Insurance and Freight  Вартість, страхування і фрахт 

«Вартість, страхування, фрахт» означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що за умовами CFR, проте він повинен забезпечити морське страхування від ризику загибелі або пошкодження товару під час перевезення, продавець укладає договір страхування і виплачує страховику страхову премію. 

Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з умовами CIF від продавця потрібно лише забезпечення страхування на мінімальних умовах. 

Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CIP. 

 

Перша група включає сім термінів, які можуть бути використані незалежно від обраного способу перевезення і незалежно від того, використовується один або декілька видів транспорту. До цієї групи відносяться терміни EXW (Франко завод), FCA (Франко перевізник), CPT (Перевезення оплачена до), CIP (Перевезення і страхування оплачені до), DAT (Постачання на терміналі), DAP (Постачання в місці призначення) і DDP (Постачання з оплатою мита). Вони можуть бути використані, навіть якщо морське перевезення взагалі відсутнє. Разом з тим важливо пам'ятати, що ці терміни можуть бути застосовані, коли частково при перевезенні використовується судно. 

У другій групі термінів Інкотермс 2010 обидва - пункт поставки і місце, до якого товар перевозиться покупцем, є портами, і тому ці терміни іменуються «морські та внутрішні водні правила». У цю групу входять терміни FAS (Вільно вздовж борту судна), FOB (Вільно на борту), CFR (вартість і фрахт) і CIF (вартість, страхування і фрахт).У трьох останніх термінах опущено будь - яка згадка поручнів судна (the ship's rail) як пункту поставки, так як товар вважається поставленим, коли він перебуває «на борту» судна. Це більш точно відображає сучасну комерційну реальність та виключає уявлення про те, що ризик переміщається взад-вперед відносно уявної перпендикулярної лінії. 

3. Правила для внутрішньонаціональної та міжнародної торгівлі 

Інкотермс традиційно використовувались в договорах міжнародної купівлі - продажу, коли товар перетинав кордон. У різних частинах світу створення торгових спілок, як, наприклад, Європейський Союз, зробили менш важливим видимий контроль над товарами при проходженні їх через кордон відповідних сторін.

Тому у підзаголовках правил Інкотермс 2010 в явно вираженій формі вказується, що ці правила можуть бути використані як в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів, так і у внутрішньонаціональних договорах купівлі-продажу. В результаті правила Інкотермс 2010 в ряді пунктів чітко підкреслюють, що обов'язок по здійсненню експортно-імпортних формальностей є тільки тоді, коли це доречно. 

Два явища переконали ICC у своєчасності руху в цьому напрямку. По-перше, комерсанти широко використовують правила Інкотермс у внутрішньонаціональних договорах купівлі-продажу. По-друге, є зростаюче в США бажання використовувати у внутрішній торгівлі Інкотермс замість раніше закріплених в Єдинообразному торговому кодексі США термінів відвантаження та поставки.

4.Пояснення 

Перед кожним терміном Інкотермс 2010 Ви знайдете пояснення. Вони виділяють основні моменти по кожному терміну Інкотермс, наприклад: коли їх слід застосовувати, коли переходить ризик, яким чином розподіляються витрати між продавцем і покупцем. Ці пояснення не є частиною діючих правил Інкотермс 2010, їхньою метою є допомога користувачеві в акуратному і ефективному виборі відповідного міжнародного торгового терміна для конкретної угоди. 

5. Електронні комунікації 

Попередні версії правил Інкотермс визначали документи, які могли бути замінені електронними повідомленнями (EDI messages). У статтях А1/Б1 Інкотермс 2010 за електронними засобами повідомлення визнається той же ефект, що і за паперовими повідомленнями, якщо сторони домовилися про це або якщо це є прийнятим. Дана формула полегшує еволюцію до нових електронних процедур у період дії Інкотермс 2010. 

6. Страхове покриття 
Правила Інкотермс 2010 представляють першу версію Інкотермс з моменту перегляду Правил лондонських страховиків (the Institute Cargo Clauses) і враховують внесені в ці Правила зміни. В Інкотермс 2010 інформація, що стосується обов'язків по страхуванню, поміщена в статті А3/Б3, в який йдеться про договори перевезення та страхування. Ці положення були переміщені із статей А10/Б10 Інкотермс 2000, мали загальний характер. Формулювання статей А3/Б3 про страхування також доповнені з метою уточнення обов'язків сторін у цьому відношенні.

7. Контроль безпеки і необхідна для цього інформація 

В даний час зростає турбота про безпеку руху товару, що вимагає перевірки, що товар не становить загрози життю людей або їх майну з причин, не пов'язаних з його природними властивостями. Тому в статтях А2/Б2 і А10 / Б10 термінів Інкотермс 2010 між продавцем і покупцем розподілені обов'язки щодо здійснення або надання сприяння у виконанні формальностей, пов'язаних з контролем безпеки, таких, наприклад, як Сhain of custody information.

8.Витрати по обробці на терміналі 

Згідно термінам Інкотермс CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP і DDP продавець зобов'язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення перевезення товару до погодженого пункту призначення. 

Коли фрахт оплачується продавцем, по суті він оплачується покупцем, так як витрати по фрахту звичайно включаються продавцем в загальну ціну товару. Витрати з перевезення іноді включають витрати по обробці та переміщенню товару в порту або на контейнерному терміналі, і перевізник або оператор терміналу можуть покласти оплату цих витрат на покупця, який отримує товар. За таких обставин покупець зацікавлений в уникненні подвійної оплати однієї і тієї ж послуги - один раз продавцеві у вигляді частини загальної ціни товару і другий раз окремо перевізнику або оператору терміналу. Інкотермс 2010 вдалося уникнути цього шляхом чіткого розподілу таких витрат у статтях А6/Б6 відповідних термінів. 

9. Наступні продажі 

У торгівлі сировинними товарами, на відміну від торгівлі готовими виробами, вантаж часто кілька разів послідовно продається в період перевезення. Якщо це має місце, продавець в середині ланцюжка «не здійснює відвантаження" товару, оскільки товар вже відвантажено першим продавцем в цьому ланцюжку. Тому продавець в середині ланцюжка виконує свої обов'язки щодо покупця, здійснюючи не відвантаження товару, а надання відвантаженого товару. З метою уточнення у відповідні терміни Інкотермс 2010 включено обов'язок по «наданню відвантаженого товару» як альтернатива обов'язку з відвантаження товару у відповідних термінах Інкотермс. 

Іноді сторони бажають доповнити будь - яке правило Інкотермс. Інкотермс 2010 не забороняє подібне доповнення, проте відносно цього існує небезпека. Для уникнення небажаних сюрпризів сторонам доцільно в їхньому договорі як можна більш точно передбачити очікуваний від таких додатків ефект. Наприклад, якщо в договорі змінено розподіл витрат у порівнянні з правилами Інкотермс 2010, сторонам необхідно ясно вказати, чи мають намір вони змінити пункт, в якому ризик переходить з продавця на покупця.

Статус даного Введення

Даний Введення містить загальну інформацію щодо використання та тлумачення Інкотермс 2010, який не є частиною цих умов.

Пояснення використовуваних в Інкотермс 2010 термінів

Як і в Інкотермс 2000, обов'язки продавця і покупця представлені в дзеркальному відображенні, у колонці А містяться обов'язки продавця, а у колонці Б - обов'язки покупця. Дані обов'язки можуть виконуватися безпосередньо продавцем чи покупцем або іноді відповідно до умов договору або згідно чинного права, через таких посередників, як перевізники, експедитори чи інші особи, номіновані продавцем чи покупцем з певною метою.

Текст Інкотермс 2010 є самодостатнім. 
Однак для сприяння користувачам нижче наводиться зміст визначень, що використовуються далі по всьому тексту. 

Перевізник - для цілей Інкотермс 2010 перевізник є стороною, з якою укладено договір перевезення. 

Митні формальності - вимоги, які повинні бути виконані відповідно до чинного митного регулювання і можуть включати обов'язки щодо документів, безпеки, інформації або фактичного огляду товару.

Постачання - дане поняття є багатогранним в торговому праві та практиці, однак Інкотермс 2010 використовує його для позначення, коли ризик втрати чи пошкодження товару переходить з продавця на покупця.

Відвантажувальні документи - дане поняття використовується в заголовку пункту А8. Воно означає документ, що підтверджує поставку (передачу) товару. За багатьма термінам Інкотермс 2010 відвантажувальним документом є транспортний документ або інформація про них. Однак по термінах EXW, FCA, FAS та FOB відвантажувальним документом може бути і розписка. Відвантажувальний документ може мати і інші функції, наприклад, складати частину механізму платежу.

Упаковка - це поняття використовується для кількох цілей: 
Упаковка товару повинна відповідати вимогам договору купівлі - продажу. 
Упаковка товару означає,  що товар придатний для перевезення. 
Зберігання упакованого товару в контейнері або іншому транспортному засобі. 
У Інкотермс 2010 поняття упакування включає і перше, і друге вказане значення. Інкотермс 2010 не регулює обов'язки сторін з укладання товару в контейнер і, більше того, в разі необхідності, сторонам доцільно передбачити це в договорі купівлі-продажу.