Таможенное оформление: +38 044 502 71 32

Грузоперевозки: +38 067 243 36 13

Электронная почта: info@растаможка.kiev.ua

Cоблюдения законодательства Украины по вопросам определения таможенной стоимости

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ I ЗБОРІВ УКРАЇНИ

31.03.2014 р. N 7420/7/99-99-24-02-04-17

Начальникам митниць

Щодо додержання законодавства України з питань визначення митної вартості

З метою недопущення порушення законодавства України під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості, передбаченого Митним кодексом України (далі - Кодекс), вимагаю забезпечити неухильне дотримання положень глави 8 Кодексу.

Перелік документів, які підтверджують митну вартість, визначеній частиною другою ст. 53 Кодексу.

Кодексом визначений виключний перелік підстав для запиту додаткових документів для підтвердження митної вартості товарів. До таких підстав відповідно до частини третьої ст. 53 Кодексу віднесено:

наявність в документах, які підтверджують митну вартість товарів, розбіжностей;

наявність в документах, які підтверджують митну вартість товарів, ознак підробки;

відсутність в документах, які підтверджують митну вартість товарів, всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Додаткові документи відповідно до частини четвертої ст. 53 Кодексу запитуються органом доходів i зборів виключно у випадку наявності у останнього підстав вважати, що існуючий взаємозв'язок між продавцем i покупцем вплинув на заявлену декларантом митну вартість.

Інших підстав для запиту додаткових документів законодавством України з питань державної митної справи не встановлено.

У випадку встановлення визначених законодавством підстав для запиту додаткових документів посадова особа органу доходів i зборів (далі - Посадова особа) здійснює письмовий запит додаткових документів із зазначенням конкретних документів, які необхідно подати. При цьому, необхідність надання окремих додаткових документів повинна визначатися Посадовою особою виходячи з особливостей зовнішньоекономічної операції.

Визначений Посадовою особою перелік додаткових документів та підстави для їх запиту зазначаються в інформаційному аркуші до митної декларації на оцінювані товари або в декларації митної вартості на оцінювані товари.

При електронному декларуванні необхідність подання документів відповідно до частини третьої та/або четвертої ст. 53 Кодексу та підстави для їх запиту доводиться до декларанта або уповноваженої ним особи (далі - Декларант) шляхом створення та направлення Посадовою особою Декларанту відповідного електронного повідомлення про необхідність подання додаткових документів.

Наголошую на персональній відповідальності керівництва митниці на додержанні Посадовими особами положень Кодексу.

Рішення про коригування митної вартості товарів приймається органом доходів i зборів виключно у випадках, якщо встановлено, що заявлено:

- неповні та/або

- недостовірні відомості про митну вартість, в тому числі, невірно визначено митну вартість товарів.

Перелік таких випадків є виключний та визначений частиною шостою ст. 54 Кодексу.

Звертаю увагу, що у рішенні про коригування митної вартості товарів повинні обов'язково вказуватись визначені Кодексом підстави його прийняття із зазначенням конкретних джерел інформації та відомостей у цих джерелах, що свідчать про наявність таких підстав.

Окремо наголошую на необхідності обов'язкового внесення рішень про коригування митної вартості до ЄАІС Міндоходів протягом 4-х робочих годин після його прийняття.

Заступник Міністра В.П. Науменко